מס דיבידנד

מונח שכל בעל מניות צריך להכיר הוא מס דיבידנד.

דיבידנד הוא תשלום שמחולק לבעלי מניות של חברה בע"מ, מתוך הרווחים השוטפים או מרווחי החברה בשנים הקודמות.

מס על דיבידנד הוא המס שמוטל על אותו הדיבידנד- התשלום- שחולק על ידי החברה בע"מ לבעלי המניות. כלומר, אם אתם בעלי מניות בחברה וקיבלתם תשלום מרווחי החברה, יוטל על תשלום זה מס שנקרא מס דיבידנד.

מס זה מוטל רק על מקבל הדיבידנד ולא על זה שחילק אותו והמיסוי הוא חלק ממיסי מס הכנסה.

שיעור מס על דיבידנד

גובה המס נקבע בהתאם לאחוז האחזקות של כל בעל מניות בחברה והוא קבוע.

בעל מניות המחזיק פחות מעשרה אחוזים ממניות החברה, ישלם מס על דיבידנד בגובה של עשרים אחוזים.

בעל מניות המחזיק עשרה אחוזים ומעלה מהמניות בחברה ישלם מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים.

גובה המס על דיבידנד שניתן ממפעל מאושר הוא בשיעור של חמישה עשר אחוזים.

גובה המס על דיבידנד שניתן מאגרות חוב יהיה אף הוא בשיעור של חמישה עשר אחוזים.

את הדיווח על קבלת הדיבידנדים לצורך חישוב המס יש לבצע פעם שנה, זאת באמצעות טופס דו"ח חלוקת דיבידנד לכל שנת מס. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים של רשות המיסים בקישור זה.

בישראל, זאת בניגוד למדינות כמו ארצות הברית, קבלת דיבידנד נחשבת להכנסה הונית ולכן מחויבת במיסוי של מס הכנסה, ככל הכנסה אחרת. פקודת מס הכנסה, סעיף 2, קובעת כי דיבידנד, כולל כזה שמשולם מתוך רווחי הון של חברה בע"מ, רבית, דמי נכיון או הפרשי הצמדה, נחשב להכנסה החייבת במס. בנוסף להוראות החוק קיימות גם הוראות שעה שמפחיתות את שיעור המס על דיבידנדים, זאת במטרה להגדיל את הכנסות המדינה מתשלומי מסים, למשל בתקופת מיתון, מלחמה או לאחר מבצע צבאי.

מאחר והמס מוטל רק כשהדיבידנד מחולק, ההפחתה על שיעור המס שמבצעת המדינה מעודדת את בעלי החברות להכריז ולבצע חלוקת דיבידנדים. באופן זה המדינה, שהוזילה את שיעור המס, אמנם מקבלת מס מופחת אולם ישנם הרבה יותר דיבידנדים שמחולקים בתקופות כאלו, מאחר והנישומים יעדיפו לנצל את הזדמנות ולשלם מס נמוך יותר מהרגיל. באופן זה מרווחים שני הצדדים, המדינה והנישומים.

בעל חברה בע"מ, באפשרותך למלא את פרטיך בטופס המקוון שבאתר דין נט ולקבל סיוע מקצועי של עורך דין חברות, מומחה במיסוי ושיכול לסייע לך לבצע את הפעולות הנכונות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה