מי משלם מס הכנסה?

כל עצמאי במדינת ישראל מחויב בתשלום מקדמות מס הכנסה ותשלומי מס ערך מוסף לרשויות המיסים באופן דו חודשי, לדוגמא: מקדמות מס הכנסה עבור חודשים ינואר ופברואר ישולמו ע"י העצמאי עד ל-15 בחודש מרץ. רשות המיסים קובעת לעצמאיים את אחוז מקדמות המס לתשלום לפי המחזור העסקי של העצמאי כפי שדווח בשנה הקודמת או לפי מחזור צפוי.

אופן התשלום מקדמות המס

תשלום מס הכנסה מקדמות מתבצע באמצעות פנקס תשלומי מקדמות מס הכנסה אותו מקבל העצמאי בתחילת שנת המס, בהתאם לתאריכים הדו חודשיים מדווח העצמאי על הכנסותיו והוצאותיו וממלא את הפנקס ואז מבצע תשלום מקדמות למס הכנסה באמצעות השובר בבנק הדואר, בבנק או באופן מקוון.

כל עוסק מחויב לשלם מס הכנסה תשלומים מקדמות בגין הכנסותיו באותה שנת מס. על בעל העסק חלה חובה להגיש הצהרה אודות גובה המס הצפוי והמשוער אותו הוא עשוי להרוויח בשנת המס הקרבה ולפי הצהרות אלה ייקבעו מקדמות המס לעוסק.

קביעת אחוזי תשלום מקדמות מס הכנסה

קביעת אחוזי תשלום מס עבור כל בית עסק תיעשה לפי הרווח השנתי עליו דיווח בית העסק בשנה הקודמת. מקרים בהם מדובר בשנת הפעילות הראשונה של בית העסק ייקבעו אחוזי מס הכנסה לפי האחוז המקובל במשק בענף בו עוסק העסק. על בעל העסק להיות מפוקח וערני בכל מהלך השנה ולשים לב לשינויים קיצוניים בהכנסותיו, שינויים העלולים להגדיל או להקטין את הרווחים השנתיים שלו, כך יוכל העוסק להימנע מהשלמות מס בסכומים ניכרים בסוף שנת המס, לאחר הגשת הדו"ח השנתי.

במקרים בהם אחוז מקדמות המס אשר נקבע לעוסק הינו גבוה ורחוק מהכנסותיו של העוסק, העוסק רשאי יהיה להגיש ערעור למס הכנסה בבקשתו להקטין את אחוזי מקדמות מס הכנסה, ישנם מקרים בהם ניתן יהיה לבטל את תשלומי מקדמות המס.

הפחתה או פטור בתשלומי מס הכנסה

בהתאם לפקודת מס הכנסה נישום יכל להגיש בקשה לפטור ממס, מס הכנסה מחושב לפי הכנסה משפחתית של שני בני זוג מפרנסים, הכנסות הפטורות ממס או הכנסות אשר ניתן לזכות אותן במס כמפורט בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, מדובר בהכנסות עד לגובה מסוים לרבות הכנסות מסוימות הנובעות מהשקעות. לצורך מימוש זכאות הפטור יש למלא: "טופס בקשה לפטור ממס".

זיכויים ממס הינם אותם הסכומים שניתן לנכות מסכום המס המחושב עד לגובה של המס המחושב לפני הניכוי, ובלבד שלא יינתן זיכוי בסכום גבוה על סכום המס החייב. זיכויים נובעים מנקודות זיכוי, לכל נקודות זיכוי ישנו ערך כספי שמשתנה משנה לשנה, ניתן להתעדכן אודות נקודות הזיכוי המגיעות לכם באתר של רשות המיסים.

דווח שנתי על הכנסה

כל עוסק מחויב על פי פקודת מס הכנסה בהגשת דו"ח שנתי עבור הכנסותיו והוצאותיו של העסק בגין אותה שנת מס של העסק, הדוח מסכם את פעילות העסק באותה שנת המס שנסתיימה. לרוב בתי העסקים נעזרים בשירותיהם של רו"ח לצורך הגשת הדו"ח השנתי. לאחר הגשת הדוח השנתי בעל העסק יקבל טופס שומה ממס הכנסה בו מפורטים כל המיסים שנדרש בעל העסק לשלם במידה וישנם.

אי תשלום תשלומי מס הכנסה או פיגורים בתשלום מקדמות מס הכנסה יובילו תמיד למצב של הגדלת החוב במס הכנסה לרבות קנסות וריביות צבורות של החוב.

אם אתם בעלי עסק עצמאי וקיים חשש כי מגיעים לכם החזרי מס או אם ברצונכם לבצע החזרי מס ובמידה ואתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני מיסים לרבות בתשלומי מקדמות מס הכנסה, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ