לא כל עובד במדינת ישראל יקבל מענק עבודה זכאות, לכן מומלץ לערוך בדיקת מענק מס הכנסה שלילי, טרם הגשת תביעה למס הכנסה מענק עבודה.

מס שלילי

מס הכנס שלילי הינו כינו נוסף למענק עבודה מס הכנסה, מענק מס שלילי ניתן על ידי מדינת ישראל לעובדים בעלי הכנסה חודשית נמוכה, על מנת לעודד את העובדים להיכנס לשוק העבודה. חשוב לציין כי לא מדובר בהחזר מס הכנסה שלילי אלא במענק מס הכנסה שלילי. בכדי להיות זכאי לקבל מענק שלילי, על העובד להגיש תביעה ולחתום על הצהרה בקשר להכנסותיו.

מענק עבודה

על מנת להיות זכאי למענק עבודה המכונה גם מענק הכנסה על העובד לעמוד בקריטריונים הבאים:

  1. על העובד להיות שכיר או עצמאי.
  2. העובד מעל גיל 23 שנים.
  3. הכנסתו הממוצעת של העובד נעה בין 2,059 ₪ ועד 6,141 ₪ (נתונים אלה נכונים לס שלילי 2015).
  4. יש לעובדים ילדים קטינים (עובדים בגילאי 55 ואילך גם ללא ילדים).
  5. יש בבעלות העובד עד דירת מגורים אחת או דירה נוספת שבבעלותו רק מחצית מהדירה הנוספת.

שיעורי מענק עבודה

שיעורי מענק מס הכנסה נקבעים בהתאם לשכר הברוטו (לפני הורדות) הממוצע של העובד תוך שנלקחות בחשבון הכנסות נוספות, במידה ויש לעובד הכנסות נוספות מעבר למשכורתו. טרם הגשת תביעה למענק שכר, על העובד לבדוק את מצב מס הכנסה שלילי במקרה הספציפי של העובד לפי נתוניו האישיים.

מס שלילי 2015              

על מנת לערוך בדיקת החזר מס שלילי בשנת 2015 יש לחשב את כל הנתונים של העובד, בהתאם לסך כל הכנסותיו של העובד בעבודתו או כל הכנסה שהיא בשנת המס 2015 ולחלק במספר חודשי העבודה של העובד באותה שנת מס.

נכון למס שלילי בשנת 2015, על מנת להיות זכאי למענק עבודה מס שלילי התוצאה צריכה להיות בין הכנסה של: 2,060 ₪ בחודש  ועד ל- 6141 ₪ בחודש. כל תוצאה נמוכה או גבוה יותר לא תזכה את העובד בהחזרי מס שלילי.

לצורך השוואת החזר מס שליל 2015 לבין שנים אחרות, ניתן לבדוק מה היה המס השלילי ב-2013- שם נקבע כי מדובר בכנסה הנעה בין 2070 ₪ לחודש ועד ל- 6157 ₪. כנ"ל לגבי המס השלילי ב- 2014 – באותה שנה גם לא חל שינוי בהכנסה לצורכי זכאות מס שלילי.

מענק מס הכנסה שלילי 2015

על מנת לקבל מענק עבודה מס הכנסה שלילי בשנת 2015 העובד צריך להגיש תביעה למענק הכנסה שלילי עד ליום 30/09/2016. במקרה של עובדים עצמאיים עליהם להגיש את דוח שנתי למס הכנסה עד לתאריך ה- 31/05/2016. באם הדוחות לא יוגשו במועדים, העובדים לא יהיו זכאים לקבל מענק עבודה מרשות המיסים.

רשות המיסים מענק עבודה

לאחר בדיקת זכאות למס הכנסה שלילי, העובד יכל להגיש תביעה למענק עבודה מס הכנסה שלילי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים מענק עבודה- תביעה מקוונת. הגשת תביעה למס שלילי זכאות איננה כרוכה בתשלום אגרה, לאחר הגשת התביעה יש לשמור על טופס התביעה, על מנת לקבל מידע אודות מצב תביעת מס הכנסה במס הכנסה שלילי טלפון לבירורים.

אפשרות נוספת להגשת תביעה לקבלת מס הכנסה שלילי, הינה באמצעות מילוי טופס מס הכנסה שלילי ושליחת הטופס למס שלילי בדואר למשרדי מס הכנסה הקרובים לאזור מגורי העובד. במקרה של שליחת הטופס בדואר על העובד חלה האחריות להתעדכן אודות מצב תביעה מס הכנסה שלילי. לאחר הגשת תביעה למענק עבודה שלילי, תשלח אל העובד תשובת מס הכנסה שלילי דואר לגבי מס שלילי מצב תביעה.

עורך דין העוסק במענק עבודה ומס הכנסה שלילי

אם ברצונכם לערוך בדיקת מס הכנסה שלילי או בדיקה מי זכאי למס הכנסה שלילי, עליכם לפנות לעורך דין העוסק במיצוי זכויות מס שלילי. עורך הדין המתמחה בתחום הינו בקיא בפרטים מי זכאי למענק הכנסה, וכיצד לפעול במידה ונדחתה תביעה מס שלילי.

עורך הדין יערוך בדיקת תביעה למענק עבודה, במידה ותימצא עילה להגשת תביעה עורך הדין יגיש תביעה למענק עבודה, עורך הדין ידאג לעדכן אתכם מעת לעת במצב התביעה למענק עבודה.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתביעה לקבל מענק מס הכנסה שלילי באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ