מס רכישה

כל רוכש זכות במקרקעין יחויב לשלם בעבור רכישת הזכות מס רכישה, בכדי לקבוע מהו שווי עלות מס הרכישה יש לבצע שומה במשרדי מיסוי מקרקעין לפי האזור בו נמצא הנכס. כל רוכש זכות במקרקעין מחויב לגיש תוך 40 מיום רכישת המקרקעין (יום חתימת חוזה המכר) הצהרה על רכישה לרשות המיסים.

במסגרת ההצרה המוגשת למשרדי מיסוי מקרקעין, על הרוכש לדווח ולהצהיר לרשויות אודות סכום הרכישה בהתאם לחוזה המכר. לרוכש הדירה יש אפשרות להגיש על גבי מסמכי ההצרה תחשיב עצמי של שומה תוך פרוט דרך ואופן חישוב המס, תחשיב זה מכונה: שומה עצמית. מנהל המקרקעין ישלח הודעה למדווח האם הוא מאשר ומקבל את השומה העצמית או שהוא חולק עליה.

במקרה בו לא הוגשה שומה עצמית או במקרה בו המנהל יחליט כי השומה תתבצע על ידיו, השומה תקבע לפי שפיטה בהתבססות על כל הנתונים שמסר הרוכש בהצהרתו. במידה ורוכש הדירה מבקש להשיג על השומה שנקבעה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עליו להגיש השגה על גבי טופס7013.

אופן חישוב מס רכישה

שיעורי מס רכישה לדירת מגורים יחידה המעודכנים מיום 16/01/16 ועד ליום 15/01/17 יחושבו לפי מדרגות מס הבאות:

  • שווי רכישה עד לסך של 1,600,175 ₪ לא ישולם מס רכישה.
  • שווי רכישה החל מ- 1,600,175 ₪ ועד ל- 1,898,005 ₪- ישולם מס על השווי בין הסכומים האלה בשיעור של 3.5%.
  • שווי רכישה בין 1,898,005 ₪ ועד ל- 4,896,615 ₪- ישולם מס על השווי בין הסכומים האלה בשיעור של 5%.
  • שווי רכישה בין 4,869,615 ₪ ועד ל- 16,322,055 ₪- ישולם מס על השווי בין הסכומים האלה בשיעור של 8%.
  • שווי רכישה בין 16,322,055 ₪ ומעלה- ישולם מס על השווי בין הסכומים האלה בשיעור של 10%.

פטור מתשלום מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר מהם המצבים בהם יינתן פטור מתשלום מס רכישה לרוכש נכס מקרקעין, לפי החוק מדובר במקרים בהם: מתבצעת מכירת זכויות במקרקעין בדירת מגורים בין בני זוג הגרים יחד בדירה. ההטבה תחול על: בני זוג נשואים, בני זוג חד מיניים ובני זוג המוגדרים כידועים בציבור.

מס שבח

מוכר זכות במקרקעין רשאי להגיש למשרדי מיסוי מקרקעין שומה עצמית של מס השבח שלו בפרוט דרך ואופן חישוב השומה, באתר האינטרנט של מיסוי מקרקעין ניתן לבצע חישוב מס שבח שומה עצמית באופן מקוון.

מס שבח הינו מס המוטל על שבח רווח הון הנובע כתוצאה ממכירת מקרקעין בישראל, קרי התמורה אותה מקבל מוכר הנכס לבין מחיר הרכישה בו רכש את הנכס. לצורך חישוב מס שבח מוכר זכות המקרקעין רשאי להגיש הצהרה על הוצאות המותרות לניכוי ממס השבח, מדובר בהוצאות כגון: שיפוצים, שכר טרחת עורך דין, מס רכישה ששולם, ריביות של משכנתא וכדומה.

גם במס שבח יש מנגנון בחוק לזיכוי בפטורים, הפטור הנפוץ והמוכר הינו פטור בגין מכירת דירת מגורים יחידה כפי שהיא מוגדרת בחוק.

מיסוי מקרקעין מידע נדל"ן

באתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל ישנה מערכת המסייעת בהצגת מידע נדל"ן לציבור. המערכת מאפשרת לציבור קבלת מידע נדלן במגוון תחומים ומאפשרת לאזרחים קבלת נתונים אודות עסקאות מכר במקרקעין לפי חתכים מוגדרים.

החתכים המוצעים: בחירת חתך ראשי לפי סוג הנכס ומהות העסקה, בחירת חתך לפי כתובת או מספר גוש וחלקה של הנכס, בחירת חיתוכים לפי תאריכים ושווי עסקאות דומות באזור המצאות הנכס, בחירת חיתוכים נוספים המתאימים לנכס וכדומה.

השירות מוצע לכל המעוניינים לקבל אינפורמציה על נכסים המצויים בישראל, לנוחיותכם מצורף קישור לאתר האינטרנט: מידע נדלן מיסוי מקרקעין.

מקרים שלא יחשבו אירוע מס במקרקעין

ישנם מקרים בהם תועבר זכות במקרקעין והדבר לא ייחשב כעסקת מכר המחויבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין, להלן המקרים:

  1. מכירת נכס מקרקעין מחוץ לישראל, מדובר בקרקע מחוץ לשטחי ישראל ולכן לא ייחשב אירוע מס בישראל, למעט מכירת קרקע בשטח יישובי שומרון והרשות הפלסטינית שכן ייחשבו אירוע מס.
  2. העברת נכס כתוצאה מירושה.
  3. העברת נכס אגב גירושין בין בני זוג או על שם ילדי בני הזוג לא תחשב מכירה של מקרקעין.
  4. הענקת זכויות קנייניות שלא מהוות זכות במקרקעין כגון: זכות קדימה, זיקת הנאה וכדומה.

דיווח והצהרה

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי כל אדם הרוכש או המוכר זכות במקרקעין מחויב לתת הצהרה לגבי העסקה אותה הוא ביצע. במשרד מיסוי מקרקעין ישנם טפסים לצורך הצהרת מוכר או הצהרת רוכש לרבות טופס עליו ניתן לתת הצהרה של מוכר ורוכש ביחד באותה עסקת מכירה. מילוי הטפסים והגשתם מתבצע על ידי עורכי הדין של הצדדים לעסקה מיד לאחר חתימת חוזה המכירה ולכל המאוחר עד 40 יום מיום עשיית העסקה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בעסקאות מקרקעין או בחוק מנהל מקרקעי ישראל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה