מימוש נכס משמעו הליך של מכירת הנכס לצד שלישי והוא יכול להתבצע ב-2 דרכים: או שהמכירה מתבצעת ממוכר מרצון לקונה מרצון או, מכירת הנכס בכפיה בהליכים משפטיים של כינוס נכסים. במסגרת הליך זה ימונו עורכי דין מומחים במקרקעין ע"י בית המשפט, או לשכת ההוצאה לפועל, לשמש בתפקיד של כונס/י נכסים לצורך ניהול הליכי מכירת הנכס לצד שלישי. דוגמה לכך היא חוב שהצטבר בגין משכנתא כלפי בנק למשכנתאות, או במסגרת הליכי גירושין, כאשר הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה ביניהם על פירוק השיתוף ומכירת הדירה בעצמם, ועוד.

מוזמנים לפנות בכל שאלה