שיעורי מס רכישה

מס רכישה של רוכש זכות במקרקעין יחושב לפי שווי עסקת המכר ובהתאם לחוזה המכר עליו חתמו הצדדים, שיעורי מס הרכישה מתעדכנים משנה לשנה. שיעורי מס רכישה במקרקעין תלויים במספר קריטריונים: מספר הנכסים המצויים בבעלות רוכש הזכות במקרקעין, ייעוד הנכס האם מדובר בנכס המיועד למגורים או נכס שאינו מיועד למגורים, כגון: מסחרי-עסקי, קרקע וכדומה.

תקנות מס רכישה מעניקות פטורים מתשלום מס רכישה והקלות בשיעורי מס רכישה לאוכלוסיות שונות המוגדרות כזכאיות לפטורים והקלות בתשלומי מס.

דירת מגורים יחידה

המונח דירת מגורים יחידה הינו מונח הכולל מקרים שבהם נרכשת זכות במקרקעין המהווה דירת מגורים יחידה  של הבעלים או במקרה שבו יש בבעלות הרוכש זכות במקרקעין דירת מגורים נוספת לנרכשת אשר אותה הרוכש מתחייב למכור בתוך שנתיים מיום רכישת הזכות החדשה במקרקעין, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה במקרים של רכישה מקבלן. שיעורי מס רכישה לרוכש דירה יחידה הינם מדורגים במדרגות מס בהתאם לשווי הרכישה.

לדוגמא עבור רכישה של עד כ- 1,600,175 ₪ יחול פטור מלא מתשלום מס רכישה, על שווי שמעל 1,600,175 ועד 1,898,005 יחול סך של 3.5% מס רכישה על ההפרש בין הסכומים וכן הלאה.

שיעורי מס רכישה ליותר מדירה אחת

במקרים בהם רוכש רכש זכות במקרקעין ויש בבעלותו דירת מגורים נוספת שאותה הוא איננו מתכוון למכור, שיעורי המס אשר יחויב בהם יעמדו על 8% מכל הרכישה ועד לשווי רכישה של 4,896,615. ובמידה והזכות הנרכשת עולה על סכום של 4,896,615 ₪  יחויב הרוכש במס רכישה של 10% על החלק העולה על סך של 4,896,615 ₪. סכום זה עדכני נכון ליום 16/01/16 ועד ליום 15/01/17.

שיעורי מס רכישה לנכס שאינו מיועד למגורים

החל משנת 2013 נקבע גובה שיעור מס רכישה לרוכש נכס שאיננו מיועד למגורים בגובה של 6%. במקרים בהם נרכשת זכות בקרקע עליה יש תוכניות בנייה לבניית לפחות דירת מגורים אחת וניתנו לגביה היתרים בתוך תקופה מסוימת כפי שקובע החוק, תתוקן שומת מס רכישה לשיעור של 5%.

לצורך חישוב שיעורי מס רכישה לנוחיותכם מצורף קישור לאתר של רשות המיסים סימולטור מס רכישה מקרקעין.

עורך דין העוסק בתקנות מס רכישה

על מנת לערוך שיעורך של תשלום מס רכישה ו/או כדאיות של עסקה במקרקעין רצוי להיוועץ בעורך דין העוסק במקרקעין ובמיסוי מקרקעין טרם חתימה על חוזה מכר במקרקעין. לעיתים עורך הדין יבצע בדיקות לפני החתימה על חוזה מכר ועלול להתברר לרוכש הזכויות כי עסקת המכר לא כדאית לו מבחינת תשלומי המיסים, או כי עליו להתכונן מבחינה כלכלית לקראת תשלומי המיסים.

כמו כן טרם חתימה על כל חוזה מכר, רצוי ואף מומלץ להיות מיוצגים על ידי עורך דין שידאג לייצג את האינטרסים שלכם.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במקרקעין לרבות במיסוי מקרקעין באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה