עסקת קומבינציה היא עסקת מכר חלקית שלמעשה מהווה עסקת חליפין בין יזם לבעל קרקע. במסגרת עסקת הקומבינציה, בעל הקרקע מוכר חלק ממנה ליזם ובתמורה הקבלן בונה לבעל הקרקע דירות על השטח שנותר בבעלות בעל הקרקע. כמו כן, היזם יכול  להתחלק עם בעל הקרקע בתמורה שתתקבל ממכירת הנכסים.

חשוב לדעת במסגרת עסקאות קומבינציה כי אחוז הקומבינציה יכול להשתנות לפי אזורי ביקוש – ככל שהאזור מבוקש יותר, גם אחוז הקומבינציה יהיה גבוה ויכול להגיע גם ל-50%. בנוסף, על עסקאות אלו, כמו כל עסקת נדל"ן בישראל, חלים מיסים והיטלים.

מדריך מקוצר לעסקת קומבינציה

מה החסרונות והיתרונות של עסקת קומבינציה?

קיימים גם סיכונים בכל עסקת קומבינציה ואחד מהם הוא בחירת היזם או קבלן איתו מתקשרים. במסגרת זו יש לבחור את היזם או הקבלן בעל הביטחונות הכלכליים המתאימים לביצוע הבניה.

אם הקבלן יפר את החוזה, בעל הקרקע עלול למצוא עצמו נגרר להליכים ‫משפטיים לא רק מול הקבלן אלא גם מול רוכשי הדירות ו/או הבנק המלווה. מאחר והשטח עומד לרשותו ומבלי ששילם עליו, יוכל לשעבד את הנכס ולקבל מימון בנקאי לכיסוי הוצאות הבניה.

אך במסגרת עסקת קומבינציה קיימים גם יתרונות כמו העובדה שבעל הקרקע הופך לשותף לרווחי הבניה וזאת בתמורה לאחוזים מהקרקע. באופן זה, בעל הקרקע לא יצטרך לשאת בתשלום מס רכישה בגלל שלא רכש את הדירות. כמו כן, יחסכו תשלומי מיסים, מכיוון שהקרקע לא נרכשה בתמורה לכסף.

רק עורך דין מנוסה כמו שיש במשרד עו"ד דודי מאור, יוכל להמליץ ללקוח מתוך ניסיונו איזו הצעה טובה יותר ועם איזה יזם עדיף להתקשר בחוזה. כמובן שעורך הדין מנהל משא ומתן על אחוז הקומבינציה, מלווה ומפקח אחר תהליך שערוך שווי החלק, שוויו של המוצר המוגמר ושווי הנתח שאותו יקבל בעל הקרקע.

מוזמנים לפנות בכל שאלה