מס הכנסה לשכירים

עובדים שכירים ישלמו מס הכנסה שינוכה משכרם החודשי בחישוב על בסיס שנתי. מקרים בהם עובדים שילמו תשלומי מס הכנסה ביתר ממה שהיו אמורים לשלם באותה שנת מס רשאים להגיש בקשה להחזרי מס, בגין תשלום המס העודף.

כמה מס הכנסה משלמים על משכורות של שכירים? חישוב המס שינוכה ממשכורתו של עובד ייעשה כדלקמן:

  1. גובה ההכנסה החייבת במס בדרך של סיכום סך כל התשלומים וההטבות ששולמו לעובד, מסך זה מחסרים את התשלומים הפטורים ממס, החישוב נעשה לפי מדרגות מס הכנסה.
  2. לאחר חישוב גובה המס השנתי יופחתו מהסך הכללי הזיכויים ממס המגיעים לעובד.

מאיזה סכום משלמים מס הכנסה עובדים שכירים?

כדי לענות על השאלה כמה משלמים מס הכנסה ומאיזו משכורת משלמים מס הכנסה חשוב להבין כי באופן תיאורטי גם עובדים שכירים המרווחים שכר מינימום יחויבו בתשלומי מס הכנסה, אך עובדים אלה זכאים לנקודות זיכוי או זיכוי על הפרשים לביטוחים פנסיונים. בסופו של יום סך נקודות הזיכוי עלול להיות גבוה מסכום המס שעל העובדים השכירים לשלם בפועל.

מאיזה סכום משלמים מס הכנסה?

נקודות זיכוי ממס הכנסה

כל עובד תושב ישראל זכאי באופן אוטומטי ל- 2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה. בנוסף לנקודות זיכוי אלה ישנם נקודות זיכוי נוספות לעובדים לפי קריטריונים, כגון: נקודות זיכוי לפי גיל, מין, תושבות, בן זוג, הורות לילדים, נקודות זכאות בגין לימודים, שירות צבאי, שירות לאומי, אנשים בעלי מוגבלות, עקב גירושין, עולים חדשים, תושבים חוזרים, עובדים זרים, מקום מגורים של העובד ותרומות למוסדות ציבוריים

להלן דוגמא, כיצד לערוך חישוב לצורכי מס, על מנת לחשב כמה מס הכנסה משלמים:

במקרה שכרו של עובד עומד ע"ס 5000₪ בחודש וסה"כ 51600 ₪ בשנה, לפי מדרגות המס השכר ימוסה בכ-10% מס.

אופן החשבון : 51600X10% =5160₪ לפני זיכויים.

עובד זכאי באופן אוטומטי 2.25 נקודות השוות ל-5832 ₪ ולכן לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה כלל.

מדרגות מס הכנסה

רשויות המדינה קבעו מדרגות מס שיתאימו לכל רמות ההכנסה והשכר של העובדים בישראל באופן מידתי ביחס למשכורות שמקבלים העובדים, על מנת לענות על השאלה באיזה סכום מורידים מס הכנסה יש לשכלל את מדרגות מס הכנסה:

  • מדרגת המס הראשונה: הכנסה החל מ-0 ₪ ועד ל-5280 ₪ תמוסה ב-10% מס הכנסה.
  • מדרגת המס השנייה: הכנסה החל מ- 5280 ₪ ועד ל- 9,010 ₪ תמוסה ב-14% מס הכנסה.
  • מדרגת המס השלישית: הכנסה החל מ- 9011 ₪ ועד ל- 14000 ₪ תמוסה ב- 21% מס הכנסה.
  • מדרגת המס הרביעית: הכנסה החל מ- 14001 ועד ל- 20000 ₪ תמוסה ב-31% מס הכנסה.
  • מדרגת המס החמישית: הכנסה החל מ-21001 ועד ל- 41830 ₪ תמוסה ב-34% חס הכנסה.
  • מדרגת המס השישית: הכנה החל מ- 41830 ₪ תמוסה ב- 48% מס הכנסה.
  • מדרגת המס העליונה: תחול על הכנסה החל מ- 67,630 ₪ תמוסה ב- 50% מס הכנסה.

 

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במס הכנסה לשכירים או עצמאיים באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ