במצטבר בשנת עבודה אחת יכולים שטחי החציבה להתפרש על גבי מאות דונמים של אדמה בהתאם לאמור ברישיון המחצבה בכל שנת חציבה.

הטלת ארנונה על שטחי חצובה

עד לחקיקת התקנות החדשות לחיובי ארנונה העיריות והרשויות המקומיות נהגו להטיל את תשלומי הארנונה על שטחי המחצבות באופן שבו חייבו בארנונה גם שטחים בהם התבצעו חציבות בפועל וגם שטחים שיועדו לצורכי חציבה בעתיד. כמו כן, היו עיריות ורשויות מקומיות שחייבו את שטחי המחצבה בתעריפי ארנונה גבוה יותר מתעריף הקרקע עצמה.

בשנת 2010 התכנסה וועדת הכספים של הכנסת והעלתה לדיון את הנושא בעניין גביית ארנונה במחצבות, במסגרת הדיון הוחלט לקבוע חיובי ארנונה למחצבות –בתקנות חדשות בהתאם למועד הרלוונטי.

חיובי ארנונה למחצבות – תקנות חדשות

התקנות החדשות פותרות באופן חד משמעי את המחלוקות בין בעלי המחצבות, לבין הרשויות המקומיות בקשר לתעריפי תשלום הארנונה בעבור שטח המחצבה. התקנות מגדירות האם שטח מסוים שווה ערך לשטח החציבה בפועל ומגדירות כי תשלומי הארנונה יתבססו בעיקר עבור שטחי החציבה בפועל והמתקנים של המחצבה.

להלן רשימה לפי התקנות החדשות מה ייחשב שטח המחצבה:

שטחי חציבה בפועל, כל שטח המשרדים והמתקנים הקשורים למחצבה, שטחי קרקע עליה מאחסנים ציוד ותוצרת של המחצבה, שטחי דרכים ושבילי גישה במחצבה, שטחי קרקע עליה מונח חומר ושטחי קרקע עליה מונחת הפסולת.

חיובי ארנונה ביתר

במקרים בהם הרשות המקומית פועלת בניגוד לדין החל עליה ומבקשת לחייב בעלי מחצבות בתשלומי ארנונה גבוהים וביתר, בעלי המחצבות רשאים להגיש בקשה לתיקון הטעות בצו הארנונה שקבעה הרשות המקומית.

במקרים קיצוניים יותר ייאלצו בעלי המחצבות להגיש תביעות בגין חיובי ארנונה למחצבות – תקנות חדשות כנגד הרשות המקומית במטרה להשיב כספים אשר שולמו ביותר.

השגות על צו הארנונה

שטחי החציבה לכל שנת חציבה מוגדרים על ידי: "המפקח על המכרות" מטעם המשרד לתשתיות לאומיות. כל מחצבה מקבלת בכל שנה רישיון למחצבה הקובע באופן חד משמעי מה שטח החציבה המותר לכל מחצבה, בכל שנה. על מנת להגיש השגות לגבי צו הארנונה לרוב בעלי המחצבות יאלצו לשכור שירותיהם של מומחים לצורך קבלת חוות דעות ומדידות השטח.

על הרשות המקומית חלה החובה לערוך מדידות של שטחי המחצבה טרם קביעת שומת צו הארנונה של המחצבה.

עורך דין העוסק בחיובי ארנונה למחצבות – תקנות חדשות

בכדי למצות את זכויותיכם על פי דין בכל הקשור לחיובי ארנונה במחצבות מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין העוסק בתחום. ראוי לציין כי הרשויות המקומיות הינן גוף עוצמתי המגובה ביועצים משפטיים ולכן מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין ממולח המכיר את הרשויות ואופן התנהלותם. עורך הדין ייעץ לכם האם יש עילה להגשת תביעה בגין חיובי ארנונה למחצבות – תקנות חדשות בשל חיוב ביתר.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתשלומי ארנונה למחצבות ועתירות נגד רשויות מקומיות באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה