כמו כן עובדים יהיו זכאים לנצל ימי מחלה בעבור מחלה של ילדיהם, ימי מחלה בשל מחלות ילדים ישולמו לעובד שילדיו החולים הינם מתחת לגיל 16 שנים.

החוק הרלוונטי המסדיר חופשת מחלה עקב מחלת ילד הינו חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993.

זכאות לימי מחלה ילדים

הזכאים לימי מחלה ילד הינם עובדים שכירים שבן זוגם הוא גם עובד שכיר או עצמאי ואותו בן זוג לא נעדר ממקום עבודתו באותם ימים. עובד שהוא הורה יחיד של ילד קטין או שהקטין נמצא במשמורתו, במקרים אלה העובד זכאי לצבור כ-16 ימי חופשת מחלה ילד מתוך שנת עבודה.

ימי מחלה להורים במקרה של מחלה ממארת

עובד שנהג לעבוד אצל מעסיקו לפחות 12 חודשים זכאי לעשות שימוש בכ-90 ימי מחלה בשנה במידה וילדו חלה במחלה ממארת -סרטן או מחלה המצריכה טיפולים בדיאליזה. ימי המחלה המגיעים לעובד במקרים חריגים אלה יבואו על חשבון ימי המחלה והחופשה הרגילים המגיעים לעובד. בנוסף החוק קובע כי במקרים של מחלה ממארת או דיאליזה ניתן לקחת ימי מחלה ילדים עד גיל 18 ולא עד גיל 16 כמו במקרה הרגיל.

במקרים חריגים תהא לעובד הזכות לנצל עד 110 ימי מחלה בגין מחלת ילד במקרים הבאים: בן הזוג של העובד לא היה יכול להיעדר ממקום עבודתו ולהתחלק בימי המחלה או במקרה שמדור בהורה משמורן או חד הורי.

ילד עם מוגבלות

במקרים שבהם הורה יאלץ להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלת ילד בעל בעיות מוגבלות יוכל העובד לנצל כ-18 ימי מחלה בשנת עבודה אחת, בתנאי כי הוא עובד אצל מעסיקו לפחות 12 חודשים ברציפות. העובד יוכל לנצל ימי מחלה לטובת סיוע לילד בעל מוגבלות רק במקרים בהם לא היה אדם אחר שיסייע במקומו.

תשלום דמי מחלה של ילדים

חוק דמי המחלה קובע כי עבור היום הראשון בגין ימי המחלה או בכל מקרה של היעדרות ראשונה וחד פעמית של העובד, העובד לא יהיה זכאי לקבל דמי מחלה או כל שכר בגין יום זה. החל מהיום השני והשלישי של החופשה יקבל העובד כחצי משכר עבודתו היומי, החל מהיום הרביעי החוק קובע כי העובד יקבל תשלום בשיעור שכרו הרגיל.

מימוש הזכאות

על מנת שעובד יוכל לממש את זכותו לניצול ימי מחלה ילד על העובד חלה החובה להוכיח כי ילדו אכן חולה, לצורך כך יכל העובד לספק אישור רפואי מקופת החולים או הרופא המטפל בילד, בנוסף על העובד להגיש הצהרה חתומה על ידיו ועל ידי בן זוגו בגין ימי ההיעדרות וכדומה.

אולי תרצה לקרוא גם בנושא

ימי מחלה ביטוח לאומי

פיטורי עובד בגין מזמן שהות בימי מחלה

החוק אוסר על מעסיק לפטר עובד שנעדר ממקום עבודתו בעקבות ימי מחלה מכל סוג. במקרים של פיטורי עובד במהלך שהות העובד בימי מחלה, יש להבחין בין מקרה פיטורין שנעשה בניגוד לדין לבין מקרה בו המעביד הגיש לעובדיו מכתב הודעה מוקדמת על פיטורים לפני מועד היציאה לחופשת מחלה וכדומה.

עורך דין העוסק בתחום חופשת מחלה עקב מחלת ילד

במידה וזכויותיך לקבלת ימי מחלה או דמי מחלה נפגעו ניתן להגיש תביעה כנגד מעסיק אשר פגע בזכויות העובד. על מנת להגיש תביעה יש לגשת לעורך דין העוסק בדיני עבודה, עורך הדין יבחן את המצב המשפטי של העובד, בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות של העובד, וייעץ לכם מה עליכם לעשות על מנת לנצל את מלוא זכויותיכם לניצול ימי מחלה וקבלת דמי מחלה כדין.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ