במדינת ישראל הזכות לחופשת לידה נקבעה במסגרת חוק עבודת נשים תשי"ד 1954.

ביטוח לאומי דמי לידה

חופשת לידה ביטוח לאומי תוענק לכל אישה יולדת בהתאם לתנאי זכאות חוק עבודת נשים. בזמן חופשת הלידה היולדת לא תהא זכאית לעבוד בכל עבודה ולא להשתכר בשום שכר, לרבות יולדת אשר מקבלת דמי לידה לעצמאית. דמי לידה מביטוח לאומי יוענקו ליולדת לאחר שהיולדת תמלא ותגיש טופס דמי לידה המכונה גם "טופס חופשת לידה".

לנוחותכם מצורף קישור לטפסים ביטוח לאומי דמי לידה.

זכאות לדמי לידה

מי זכאית לדמי לידה? כל אישה יולדת שעבדה לפחות 12 חודשים אצל מעסיק תהא זכאית לקבל על פי דין דמי לידה במשך 26 שבועות. חוק הביטוח הלאומי מגדיר כי תשלום חופשת לידה ישולם לכל יולדת שילדה ולד חי בכל אחד משבועות ההיריון או כל לידה לאחר שבוע 22 של ההיריון.

ישנם מקרים רבים בהם נשים יולדות עלולות לאבד את מקום עבודתן או שאין בידן הברירה והן נאלצות לחזור לעבודתן לפני סיום מועד תשלום דמי הלידה, קרי לפני 26 שבועות. דאז היולדת תגיש בקשה לקיצור חופשת הלידה ובן הזוג של היולדת יהיה זכאי לחלוק עמה חופשת לידה לאב. בכל מקרה יולדת לא תוכל קצר את חופשת הלידה לפחות מ-14 שבועות.

תביעה לדמי לידה

הזכות לחופשת לידה ניתנת באופן אוטומטי על ידי מילוי ביטוח לאומי טופס דמי לידה באמצעות המעסיק של היולדת, במקרה בו האישה הינה עובדת עצמאית, היא תיאלץ להגיש בעצמה תביעה לדמי לידה על גבי טופס תביעה לדמי לידה. מילוי דמי לידה טופס הינו הליך פשוט וקצר.

במקרה בו עובדת עצמאית עשויה לקבל כספים מעסקיה במהלך חופשת לידה, רצוי כי טרם מילוי דמי לידה טופס תתייעץ העובדת עם עורך דין העוסק בתחום, על מנת שהיא תוכל לבצע תכנון נכון של המסים והתשלומים.

חופשת לידה לעצמאית

חופשת לידה לאישה עצמאית מזכה את העובדת בדמי לידה המחושבים על בסיס שנתי, בניגוד לעובדת שכירה אצלה דמי הלידה מחושבים על בסיס משכורתה החודשית של העובדת במהלך החודשים האחרונים לפני הלידה. אצל עובדת עצמאית בסוף השנה תיערך שומה סופית לגבי התשלומים ששולמו או שעל המוסד לביטוח לאומי לשלם בנוסף לעובדת העצמאית.

רבות מהעובדות עצמאיות סובלות גם לאחר חופשת הלידה מירידה באופן משמעותי בהכנסתן החודשית. במקרים אלה תיערך שומה בסוף השנה וייתכן והיולדת תהא זכאית להחזרי כספים מהביטוח לאומי.

מענק לידה לעצמאית

עובדת עצמאית יכולה ליהנות מזכות נוספת לקבלת מענק לידה בדומה לעובדת שכירה. חוק הביטוח הלאומי קובע סכומי מענק שונים ליולדת עצמאית בהתאם למספר הילדים שיש לה. למשל עבוד לידת ילד ראשון תקבל העובדת העצמאית מענק בסך של 1,700 ₪, בעבור לידת ילד שני תקבל העצמאית מענק לידה בסל של 760 ₪ וכן הלאה.

חופשת לידה אצל גברים

גבר החולק עם אשתו את חופשת הלידה יגיש טפסים לחופשת לידה באמצעות מעסיקו. בנוסף יגיש הבעל למעסיקו הצהרה עליה הוא ואשתו חתומים כי הוא זה שממשיך את חופשת הלידה במקום אשתו. הצהרות העובד יוגשו למעסיק כ-30 ימים לפחות לפני היום בו מתכנן הבעל לצאת לחופשת לידה.

חשוב לדעת – תביעה לתשלום דמי לידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום עבודתו. לכן גם לא נפגעות הזכויות הסוציאליות המופרשות לאותו עובד/ת במהלך הזמן בו העובד/ת זכאי/ת לדמי לידה ביטוח לאומי.

מועד להגשת תביעת דמי לידה

את טופס דמי לידה ביטוח לאומי יש להגיש למוסד לביטוח לאומי במועד הקרוב ביותר ליום בו העובדת הפסיקה לעבוד. בכל מקרה תביעה לא תוגש במועד מוקדם מ-9 שבועות לפני מועד הלידה המשוער של היולדת. המועד האחרון להגשת דמי לידה טפסים הינו תוך 12 חודשים, שנה מיום הלידה. תביעות שתגענה באיחור לא יאושרו.

הארכת חופשת לידה

ישנם מקרים רפואיים המצריכים את היולדת להאריך את חופשת הלידה. להלן רשימה של מקרים המזכים את יולדת להארכת חופשת לידה: מקרים של לידה רב עוברית, מקרים בהם היולדת מאושפזת בבית החולים ובמקרים בהם נעשה פיצול של חופשת הלידה בעקבות אשפוז היולדת או העובר. במקרים אלה על היולדת למלא טופס תביעת דמי לידה להארכה או פיצול דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת.

מידע נוסף אודות זכויותיכם במוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות מהעבודה מהביטוח הלאומי

גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעות לדמי לידה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכים לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ