חוזה שכירות לעסק

חוזה שכירות המנוסח היטב יכלול פרטים מהותיים של העסק, מדובר בפרטים כגון: פרטי הזיהוי של הצדדים, כתובת הצדדים, פרטי הנכס המושכר (כגון: גוש, חלקה, כתובת, גודל), תקופת השכירות, דמי השכירות, התחייבויות הצדדים, מטרת השכירות וכדומה.

בדיקות חשובות בחוזה שכירות לעסק

כאשר אנו עוסקים בחוזה שכירות לצורכי עסק עלינו לערוך בדיקות רלוונטיות וחשובות כגון: האם יש אישור להפעלת עסק על ידי הרשות המקומית, בדיקה לגבי אישורים נוספים בהתאם לסוג העסק והפעילות המתוכננת במושכר, בדיקת תוכנית בניין עיר (תב"ע), הנפקת נסח טאבו, אם במדובר בחברה יש צורך להנפיק תמצית רישום מרשם החברות וכדומה.

הפרטים החשובים שיש לכלול בחוזה שכירות עסק

למעט הפרטים הצורניים הרגילים המופיעים על גבי חוזה שכירות, כאשר אנו עוסקים בחוזה שכירות לעסק עלינו לכול בנוסף את הפרטים הבאים:

  1. להגדיר את מטרת השכירות, יש לציין בחוזה באופן ברור כי השכירות הינה לצורך ניהול עסק במושכר על מנת למנוע חיכוכים בהמשך.
  2. חשוב להגדיר מה הנכס כולל, כגון: חנייה, גינה, מחסן וכדומה, על מנת למנוע מצב של שימוש בצמודים אלה ללא היתר.
  3. חשוב להגדיר האם יש למשכיר תקופת אופציה, במילים אחרות אפשרות להאריך את חוזה השכירות לאחר סיומו. תקופת האופציה חשובה לשוכרים מכיוון שאם מדובר בעסק אז השוכר לא ירצה להעתיק את העסק למקום אחר אחרי שכל לקוחותיו יכירו את מיקומו.
  4. חשוב להשאיר אופציה לסיום חוזה השכירות לפני הזמן, סעיף זה בעל חשיבות יתרה כאשר מדובר בחוזה שכירות לעסק, מכיוון שבעל עסק לרוב מצוי במצב של עמימות וחוסר וודאות לגבי הצלחת עסקיו, במידה והעסק ייכשל יאלץ בעל העסק לסגור את עסקיו דבר אשר יגרור לסיום החוזה מוקדם יותר.
  5. במקרים של הסכם שכירות חנות חשוב להגדיר את נושא הבלעדיות וחוסר תחרות, במידה ובעל הנכס הינו בעלים של המתחם או המרכז המסחרי חשוב להסדיר את נושא הבלעדיות בתחום העסק, על מנת למנוע מצב של תחרות ופגיעה בהכנסות השוכר.
  6. דמי ניהול– חשוב להסדיר את כל נושא תשלומי דמי הניהול מראש על גבי ההסכם, על מנת שלא יהיו הפתעות בעתיד או הוצאות שלא נלקחו בחשבון על ידי השוכר.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחוזי שכירות לעסק באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה