חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר הינו חוק ותיק העוסק ביחסים שבין שוכר למשכיר, החוק מגדיר את אופן התנהלות של הבעל הבית (המשכיר) מול הדייר המוגן (השוכר). דייר מוגן לא מקבל בשום אופן זכויות מסוג בעלות בנכס, חוק הגנת הדייר מגביל את בעל הבית ומגן על הדייר המוגן בכל הקשור לגובה דמי השכירות (שהינם בשיעורים נמוכים יחסית לשוק הנדל"ן), שכירות נמשכת ללא יכולת לפנות את הדייר למעט מקרים מיוחדים המפורטים בחוק, זכות שכירות מוגנת יכלה לעבור לקרוביו של הדייר וכדומה.

דמי מפתח-  תשלום ראשוני שמשולם למשכיר מראש, על ידי תשלום דמי מפתח השוכר הופך להיות דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר.

חוזה שכירות בלתי מוגנת

רבים תוהים מה זה חוזה שכירות בלתי מוגנת, מדובר בחוזה שכירות שלא חל עליו חוק הגנת הדייר, זאת אומרת הדייר לא מקבל את אותן הזכויות לפי חוזה שכירות מוגנת, הדייר לא מקבל את הגנות המוקנות לדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר והיחסים החוזיים יוסדרו לפי חוק השכירות והשאילה וחוק החוזים.

לדוגמא: לא ניתן באופן אוטומטי לבצע הארכת חוזה שכירות בלתי מוגנת ויש להגדיר את אופן הארכת תקופת השכירות כבר בזמן עריכת חוזה שכירות בלתי מוגנת לדירת מגורים, דמי השכירות אינם מוגבלים ויכולים לעלות משנה לשנה או מתקופה לתקופה וכדומה.

מה חשוב לציין בחוזה שכירות בלתי מוגנת

כאשר אנו באים לחתום על הסכם שכירות בלתי מוגנת עלינו לציין בחוזה מספר סעיפים חשובים ועיקרים על מנת להימנע ממחלוקות או פנייה לערכאות המשפטיות על ידי אחד מן הצדדים להסכם השכירות, להלן רשימה לא סגורה של סעיפים עיקריים עליהם יש לדון במסגרת ההסכם:

  • על הצדדים להגדיר מפורשת את תקופת השכירות (תאריכים מדויקים).
  • על הצדדים לפרט האם ישנה תקופת אופציה (אפשרות להארכת חוזה ובאילו תנאים).
  • על הצדדים לפרט מהם דמי השכירות, באילו מועדים ישולמו דמי השכירות ובאיזה אופן.
  • על הצדדים לפרט, אילו חשבונות וכספים יש לשלם חוץ מדמי השכירות כגון: ארנונה, וועד בית, חשמל וכדומה.
  • על הצדדים לפרט מהם הבטוחות של המשכיר בנכס כגון: ערבים, שטר חוב, צ'ק ביטחון וכדומה.
  • על הצדדים לקבוע את האחריות לפגמים במושכר ותקינות הנכס, כגון: בלאי סביר, זדון וכדומה.

חוזה שכירות דירה בלתי מוגנת לדוגמא

להלן דוגמא לטופס חוזה שכירות בלתי מוגנת:

הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ב_____ ביום ___ בחדש ___ שנת ____

בין:                                         ____________________

ת.ז. מספר ____________

מרחוב _______________

(להלן:" המשכיר").

מצד אחד,

לבין:                                        _______________________

בעל ת.ז. מספר ____________

מרחוב __________________

(להלן: "השוכר").

מצד שני,

הואיל:          והמשכיר הינו הבעלים ו/או בעל הזכות לחזקה בדיר מגורים בת ___ חדרים, מטבח ושירותים הנמצאת ברחוב  ______ בעיר ________ (להלן: "הדירה").

והואיל:        ובדירה לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מוגן.

והואיל:        והשוכר מצהיר כי לא שילם למשכיר כל דמי מפתח עבור הדירה ולא כל תשלום אחר מלבד דמי השכירות הנקובים להלן.

והואיל:         והמשכיר מעונין להשכיר את הדירה והשוכר מעונין לשכור את הדירה ובלבד שלא יהיה מוגן בה לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד.

והואיל:        והמשכיר משאיר בדירה חפצים ו/או רהיטים ו/או כלים ו/או אביזרים שרשימתם מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנת במספר 1 (להלן: "החפצים").

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

סיום חוזה שכירות לפני תום תקופת החוזה

טרם חתימה על הסכם שכירות בלתי מוגנת לדירה יש לוודא כי קיים בחוזה סעיף המאפשר לשוכר יציאה מוקדמת טרם פקיעת חוזה השכירות. במידה וקיים סעיף כזה לרוב הוא יאפשר לשוכר לצאת טרם פקיעת חוזה השכירות במידה והשוכר יימצא שוכר חליפי שיכנס לנעליו ויחליף אותו בחוזה השכירות, לרוב השוכר החליפי יהיה שוכר אשר בעל הדירה נתן את הסכמתו להשכיר לו את הדירה.

הפרת חוזה השכירות

במשך תקופת השכירות בין הצדדים יכול ויחולו מספר הפרות של חוזה השכירות הן מצד השוכר והן מצד המשכיר, לכן חשוב מאוד לשים לב ולציין על גבי חוזה השכירות מה יהיה גובה הפיצוי המוסכם על הצדדים במידה ויחולו הפרות חוזה על ידי הצדדים לחוזה שכירות בלתי מוגנת. כמו כן, גם חוק השכירות והשאלה נותן מענה ומגדיר מהן החובות הבסיסיות של הצדדים לעסקה האחד כלפי משנהו.

ניסוח הסכם שכירות

חשיבות רבה לחוזה שכירות, למרות שמדובר בעסקה זמנית לזמן מוגבל וקצר אסור להקל ראש ולחתום חוזה שכירות במהירות ללא קריאת החוזה, הבנתו ועריכת בדיקות מקדמיות טרם חתימה על החוזה. חוזה השכירות הינו חוזה מורכב וארוך, חשוב לשים לב ולהתייחס להמון נקודות ונושאים שעלולים לצוץ בעתיד. אל תוותרו על ניסוח הסכם השכירות בצורה מדויקת, על הניסוח להיעשות על ידי עורך דין מקרקעין הבקיא בתחום, עו"ד ייתן מענה לכל שאלה ובעיה שעלולה לצוץ בהמשך הדרך שאדם הפשוט לא מתמחה ולא בקיא בתחום.

לקריאה נוספת על חוזה שכירות לדירה לחצו כאן.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחוזי שכירות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה