הוצאה לפועל הינו הליך הנועד לצורך מימוש פסק דין, שטר חוב, המחאה, חיוב מכח הסכם בכתב וכל מסמך המקנה זכות כספית בדומה לפסק דין. הליכי ההוצאה לפועל הוסדרו בחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, ותקנות שונות שהותקנו מכוח החוק.

במרכז ההוצאה לפועל עומד רשם ההוצאה לפועל, תפקידו של רשם ההוצאה לפועל הינו למלא אחר פסקי דין ולסייע בביצוע הוראות גבייה מכוח המסמכים המקנים זכויות כספיות בדומה לפסק דין. רשם ההוצאה לפועל לא מפרש את פסק הדין או את מהות החוב הכספי, תפקידו נועד לקבוע את ההסדרים לצורך ביצועו של פסק הדין.

הצדדים בהוצאה לפועל

בכל תיקי ההוצאה לפועל קיימים שני גורמים עיקריים: הזוכה והחייב, החייב- הינו אותו אדם אשר כנגדו נפתחו תיקים בגין חובות בהוצאה לפועל, ואילו הזוכה- הינו אותו גורם אשר לטובתו מתבקש ביצוע תשלום חובות בהוצאה לפועל, במילים אחרות הזוכה הינו הנושה אשר מבקש לגבות את החוב מהחייב.

צדדים נוספים להליך ההוצאה לפועל הינם צדדי צד ג'- לרוב מדובר בגורמים אשר מחזיקים או סביר להניח שמחזיקים בנכסים השייכים לחייב והזוכה מבקש להיפרע מנכסים אלה, במקרים אלה צד ג' יכונה מחזיק.

גביית חובות בהוצאה לפועל

זוכה אשר מבקש לגבות את חובותיו מכוח מסמך משפטי או מסמכך המקנה זכות כספית יוכל לבצע את גביית הכספים באמצעות המנגנונים הבאים אשר עומדים לרשותו בלשכת ההוצאה לפועל:

  1. עיקול מקרקעין- במידה ורשומים על שמו של החייב מקרקעין, יוכל הזוכה לבקש לעקל את המקרקעין לטובת כיסוי החוב הכספי.
  2. עיקול של מיטלטלין- חלק מיטלטלין המצויים בידי החייב יוכל זוכה לבקש לעקל לטובת החוב הכספי, יש לשים לב כי לא ניתן לעקל את כל סוגי המיטלטלין אלא רק חלק מהם (ניתן לראות פרוט בחוק ההוצאה לפועל לגבי אותם מיטלטלין המותרים לעיקול).
  3. עיקול נכסים אצל צדדי ג'- באם יש חשש או מידע כי נכסי החייב מצויים אצל צדדי ג' "המחזיקים" בנכסי החייב, הזוכה יכל להגיש בקשה לעיקול נכסים אלה.
  4. בקשה לכינוס נכסי החייב.
  5. בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב עד למועד תשלום החוב על ידי החייב.
  6. צו הבאה / צו מאסר כנגד החייב.

ההליכים העומדים לחייב בהוצאה לפועל

חייב אשר נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל ו/או בוצעו נגדו הליכי גבייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל יוכל לנקוט באחד מן ההליכים הבאים:

  1. החייב יכל לטעון טענת פרעתי- הכוונה לטענה מצד החייב כי הוא פרע או שלא חלה לגביו כל חובה לפרוע את החוב הנטען על ידי הזוכה.
  2. טענה מסוג של התנגדות לביצוע שטר- טענות כנגד ביצוע השטר, כשרות השטר, אמיתות השטר וכדומה.
  3. בקשה לאיחוד תיקים- חייב שנפתחו נגדו תיקים שונים בגין חובות בהוצאה לפועל, יוכל להגיש בקשה לאחד את כל התיקים שנפתחו כנגדו לתיק אחד ולשלם כל חודש סכום חודשי קבוע על מנת לפרוע את כלל חובותיו.
  4. בקשה להכריז על חייב כמוגבל באמצעים- במקרה זה החייב מודיע ללשכת ההוצאה לפועל כי אין ביכולתו לשלם את כלל החובות בתיקים הפתוחים כנגדו, החייב יעבור חקירת יכולת באמצעות לשכת ההוצאה לפועל וייקבע לגביו הסדר תשלומים לפי יכולותיו.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהסדרת חובות בהוצאה לפועל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין עורך דין מקצועי בתחום ההוצאה לפועל במהירות וללא עלות והתחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה