עובדים שעתיים המכונים גם עובדים יומיים הינם עובדים ששכרם ישולם בעבור ימי עבודתם על בסיס שעות עבודה בפועל. זכויות עובד שעתי הינן זהות לזכויות עובדים חודשיים מכוח החוקים הרלוונטיים לאותם עובדים, השוני העיקרי בין עובד שעתי/ יומי לבין עובד בשכר גלובאלי במשכורות הינו אופן חישוב הזכויות הכספיות ותנאי העבודה עצמם.

שעות נוספות לעובד שעתי

כל עבודה שתבוצע מעבר למכסת שעות העבודה בהגדרת יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא ייחשב בגדר שעות נוספות, עבור כל שעת עבודה המוגדרת כשעת עבודה נוספת העובד זכאי לקבל תשלום שעות נוספות לעובד שעתי. במקרים של עובד שעתי/יומי החשבון יתבצע לפי יום או שבוע עבודה וזאת בשונה מעובד גלובאלי- חודשי שאצלו יחושבו שעות נוספות פעם בחודש.

לא קיים חוק שעות נוספות לעובד שעתי, החוק הרלוונטי הינו חוק שעות עבודה ומנוחה המגדיר כיצד לערוך חישוב שעות נוספות לעובד שעתי לפי תעריף קבוע לתשלום עבור שעות נוספות. החוק קובע כי: בעבור שלושת השעות הראשונות ישולם לעובד תשלום של 125% משכר שעת עבודה, החל מהשעה השלישית הנוספת ישולם תגמול של 150% לכל שעת עבודה נוספת.

דמי הבראה לעובד שעתי

עובד שעתי זכאי להבראה לעובד שעתי בהתאם לוותק של אותו עובד במקום עבודתו, התנאי הבסיסי לזכאות דמי הבראה לעובד שעתי הינו כי העובד עובד לפחות שנת עבודה אחת במקום עבודתו. חישוב דמי הבראה לעובד שעתי יהיה באופן הבא:

מספר שעות עבודה רגילות בשבוע עבודה לחלק ב-43 שעות שבועיות במשרה מלאה, כפול המחיר ליום הבראה, במכפלת מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד. בהתאם לחישוב הבראה לעובד שעתי ישלם מעסיקו של העובד את דמי ההבראה המגיעים לעובד.

ימי חג לעובד שעתי

תשלום ימי חג לעובד שעתי ישולם לעובד לאחר שלושה חודשי עבודה רצופים במקום עבודתו, העובד יהיה זכאי לקבל תשלום בגין 9 ימים בשנה במידה והוא עומד בתנאי החוק. להלן רשימת חגי ישראל בהם חלה זכאות לקבלת דמי חגים לעובד שעתי: יומיים בראש השנה, יום כיפור, יומיים בסוכות, יומיים בפסח, יום העצמאות ושבועות.

פיצויים לעובד שעתי

פיצויי פיטורין לעובד שעתי ישולמו לעובד שהשלים שנת עבודה אחת במקום עבודתו במקרים שמעסיקו פיטר אותו, או במקרים אחרים בהם החוק מורה על התפטרות שתחשב פיטורין. חישוב פיצויים לעובד שעתי ייעשה בהתאם לשנות עבודתו של העובד, כך שבעבור כל שנת עבודה תשולם לעובד משכורת אחת בשיעור ממוצע של 12 חודשי העבודה האחרונים שקדמו למעשה הפיטורין.

לקריאה נרחבת על פיצוי פיטורין

דמי מחלה

דמי מחלה הינו השכר המשולם לעובד בזמן שהעובד נעדר מעבודתו בשל מחלה, ימי המחלה נצברים לעובד במהלך כל שנת עבודתו. חישוב צבירת ימי המחלה לעובד יומי/שעתי ייעשה באופן הבא: אם העובד עובד כ-6 ימים בשבוע החישוב ייעשה לפי ממוצע מספר ימי עבודה בחודש לחלק ב-25 במכפלה של 1.5, במידה והעובד עובד כ-5 ימים בשובע יילקח מספר ימי עבודה בחודש לחלק  במכפלה של – 1.5 .

לקריאה נרחבת על דמי מחלה

עורך דין לתביעות זכויות עובד שעתי

על מנת שכל עובד יוכל לעמוד על זכויותיו המגיעות לו ממקום עבודתו, יש לקחת בחשבון מכלול של שיקולים, בניהם: וותק העובד במקום עבודתו, הנסיבות המקימות את הזכות וכדומה. על מנת שתוכלו למצות את כל זכויותיכם כעובדים רצוי להיוועץ בעורך דין מנוסה העוסק בתחום דיני העבודה.

במידה ואתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ