מהי תאונת עבודה?

נפגע עבודה הינו עובד אשר נפגע במהלך עבודתו בתאונה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה ובעקבות הפגיעה העובד איננו כשיר להמשיך לעבוד וכתוצאה ישירה מכך מאבד את שכרו או מקור הכנסתו. תאונת העבודה יכולה להיות בעקבות תאונה או מחלת מקצוע או מיקרו- טראומה שנגרמו לעובד תוך כדי עבודתו או בעקבות עבודתו.

מהי מחלת מקצוע?

מחלת מקצוע מוגדרת בתקנות הביטוח לאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התקנות מפרטות רשימה ארוכה של מחלות אשר ייחשבו מחלות מקצוע, לנוחיותכם מצורף לינק לרשימת מחלות מקצוע . מדובר במחלה שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו ואותה מחלה מוגדרת כמחלת מקצוע על פי התקנות.

אילו נפגעי עבודה מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה?

  1. עובדים שכירים שנפגעו בתאונת עבודה, למעט חריגים: אנשי שב"ס, שוטרים, ושירות הביטחון.
  2. עובדים עצמאיים שנפגעו בתאונת עבודה.
  3. עובדים ששכרם נקבע לפי חוק כגון: שופטים, חברי כנסת, שרים וכדומה.
  4. עובד המצוי בהליכי הכשרה מקצועית, שיקום מקצועי.
  5. עובד שהוא עציר או אסיר או כל חסוי/חוסה במעון לפי חוק הנוער בזמן שעבדו בעבודה שאיננה קשורה לשירותים הרגילים של המעון או מקום בו הם שוהים.
  6. עובדים שנבחנים על פי חוק החניכות או שירות התעסוקה במהלך שעת הבחינה.
  7. עובדים המתאמנים לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום .

זכויות נפגעי עבודה

הגשת תביעה לנפגעי עבודה

על העובד להכין טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד שכיר או במקרים של עובד עצמאי טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי. לאחר מכן על העובד לפנות לבית חולים למסור את הטופס ולקבל תעודה רפואית לנפגעי עבודה. אחרי קבלת התעודה הרפואית נפגע העבודה ימלא ויחתום על טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה ועל הודעה על פגיעה בעבודה בצרוף התעודה הרפואית או מסמכי אשפוז במקרה בו העובד היה מאושפז עקב פגיעתו בעבודה.

תשלום דמי פגיעה

המוסד לביטוח לאומי יעביר את דמי הפגיעה ישירות לחשבון הבנק של העובד אשר נפגע בעבודה. ישנם מעסיקים שישלמו בעצמם את דמי הפגיעה לעובדיהם במקום המוסד לביטוח לאומי אך זה יתרחש רק במקרים בהם המעסיקים חתומים עם המוסד לביטוח לאומי על הסכם כזה. דמי הפגיעה שישולמו על די המעסיק לא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים בהתאם לחוק. עובד אשר מקבל דמי פגיעה ישירות ממעסיקו לא יקבל תשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי.

הוצאות שיקום וריפוי

עובד שהוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע מתאונת עבודה או מחלת מקצוע זכאי יהיה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי בנוסף לדמי הפגיעה החזרים עבור כל ההוצאות שהוציא העובד  לצורך ריפוי, מדובר בהוצאות כגון: הוצאות ימי אשפוז, הוצאות עבור מכשירים, תרופות, שיקום מקצועי, קורסים להסבה מקצועית וכדומה.

נפגעתם בעבודה, יש לכם שאלות בנושא תאונות עבודה ואתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה תאונות עבודה זכויות באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה