זכויות ידועים בציבור

ישנן מספר זכויות לידועה בציבור או לידוע בציבור מתוקף הגדרתם כידועים בציבור, להלן פרוט הזכויות:

א. זכויות ממוניות רכושיות: ברוב המקרים זכויות אלה דומות לזכויות בין בני זוג נישואים, למעט החריגים הבאים: לא יוענקו נקודות זיכוי מסוימות במס הכנסה, אי תשלום פיצויי התפטרות לצורך מעבר דירה עם ידוע בציבור ולא יינתנו גמלאות דומות במוסד לביטוח לאומי כפי שניתנות לבני זוג נישואים.

ב. הזכות להורות: בני זוג ידועים בציבור אשר מחליטים להביא במשותף ילד לעולם לפי הגדרות החוק הינם האפוטרופוסים הטבעיים של הילד, ויוענקו להם זכויות שוות וזהות להורים נשואים אשר הביאו בתוך מסגרת הנישואין ילד משותף לעולם.

זכויות בעת פרידת בני הזוג

במקרים בהם בני זוג ידועים בציבור החליטו לפרק את החבילה ולהיפרד, כל אחד מבני הזוג הידוע בציבור יוכל לעמוד על זכויותיו לפי דין, הזכויות יתחלקו באופן הבא:

  • בעת פרידת בני הזוג משמורת והסדרי ראיית ילדים קטינים יהיו זהים לזכויות בין בני זוג נשואים.
  • סכום המזונות של הקטינים ייפסק בהתאם לדין החל על בני זוג נשואים.
  • באשר למזונות אישה: מבחינת ההלכה היהודית מזונות אישה ישולמו לאישה כל עוד הבעל נשוי לה במקרים מסוימים. מבחינת בני זוג ידועים בציבור אשר הקשר שלהם מבוסס על חיים משותפים ללא נישואין, לא תחול על הבעל כל חובה לשלם מזונות אישה.
  • חלוקת הממון והרכוש בין בני זוג ידועים בציבור: בני הזוג יאלצו לחלק את הרכוש והממון לפי חזקת השיתוף באופן שבו יש להפריד בין הנכסים אשר נרכשו בכספים ובמאמץ משותף במהלך החיים המשותפים, לבין רכוש אשר שייך לכל אחד מן הצדדים ללא כל כוונת שיתוף הצד השני ברכוש. העיקרון המנחה הוא חובת ההוכחה על הצדדים כי הייתה כוונת שיתוף, או בשפה המשפטית "חזקת השיתוף".

לקריאה נוספת : הסכם ממון בין ידועים בציבור

הזכות למזונות משקמים בין ידועים בציבור

ידועה בציבור או ידוע בציבור רשאים במקרים מסוימים לתבוע תביעה לקבלת מזונות משקמים במקרים של פרידה מבן הזוג הידוע בציבור. להבדיל מחובת המזונות הקבועה בהלכה היהודית, חובת המזונות בין בני זוג ידועים בציבור הינה מכוח עקרון תום הלב והגינות.

בתי המשפט קבעו לא אחת כי מכוח שיקולים של עיקרון תום הלב וההגינות ישנה חובה להגן על הצד החלש במערכת היחסים, הצד שנפגע הכי הרבה בעת הפרדה מבחינה כלכלית, לכן נקבע חיוב של מזונות משקמים לטובת הצד החלש והפגוע על מנת לסייע לו.

הערכאה המוסמכת לדון בסכסוכים בין ידועים בציבור

בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכים בין ידועים בציבור או בברור ידועה בציבור זכויות וכדומה, הינו בית המשפט לענייני משפחה. הדיונים בין ידועים בציבור יתקיימו בדלתיים סגורות והיו חסויים לציבור, שמות הצדדים לא יפורסמו.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בזכויות בין ידועים בציבור באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה