הזכות למזונות אישה

אחת מזכויות האישה המוכרות הינה הזכות למזונות אישה– זכות זאת מוענקת לאישה כל עוד היא נשואה לבעלה ועד למועד הגירושין מבעלה. זכות זו איננה מגיעה לכל אישה באופן אוטומטי ולרוב תוענק לאישה שאיננה עובדת וסמוכה לשולחנו של בעלה שנטש אותה ולא דואג לצורכה כפי שהתחייב במעמד הנישואין.

ישנם מקרים נוספים במסגרתם אישה תהא זכאית לקבל מזונות אישה מבעלה והכל תלוי בנסיבות המקרה הספציפי העומד בפני הערכאות השיפוטיות. יובהר כי הזכות למזונות אישה הינה זכות המושפעת מכמה גורמים, כגון: השתכרות האישה, השתכרות הבעל, רמת החיים לה הורגלה האישה בבית הבעל ובבית הוריה וכדומה.

הזכות לקבלת מזונות קטינים

החוק מחייב את אבי הקטינים לשאת ולשלם את דמי מזונות ילדיו הקטינים באמצעות תשלום סכום חודשי קבוע מראש לידי האם. דמי המזונות נקבעים בהתאם למספר פרמטרים: השתכרות ההורים, הוצאות הילדים, רמת החיים של הילדים, מקום המגורים של הילדים, משמורת הילדים וכדומה. יובהר כי גם אם אין לאב מקור פרנסה הוא לא ייצא ידי חובתו מלשלם מזונות עבור צרכיהם הבסיסיים של ילדיו הקטינים.

הזכות לקבלת דמי – כתובה

במעמד נישואי הצדדים חותם הבעל על שטר קניין, שטר הקניין המכונה שטר כתובה, במקרים מסוימים בהתאם לנסיבות הגירושין ובשל מי נגרמו הגירושין יכל בית הדין הרבני לחייב את הבעל לשלם לטובת האישה את מלוא סכום הכתובה או חלק ממנה.

הזכות למדור שקט ושלו

במועד הנישואין מתחייב הבעל לספק לאשתו וילדיו קורת גג המכונה מדור שקט ושלו, הזכות לקבלת מדור שקט ושלו עומדת לאישה כל עוד היא נשואה לבעל, כל הפרה או פגיעה מצידו של הבעל בזכות זו תגרור אחריה סנקציות עונשיות כנגד הבעל.

מימוש זכויות האישה בגירושין

על מנת שאישה תוכל לממש את זכויותיה המגיעות לה כתוצאה מהליך הגירושין על האישה להגיש תביעות כנגד בעלה. הליך הגירושין מתנהל בבית הדין הרבני ואילו תביעות מסוג מזונות ומשמורת ילדים עשויות להתדיין גם בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, בהתאם לרצון הצדדים.

צווים זמניים

הליך הגירושין עלול להיות ארוך ומייגע, לעיתים במהלך הליך הגירושין זקוקה האישה לסעדים זמניים עד להכרעות בתיק, מדובר בסעדים כגון: עיקולים על מנת להבטיח מזונות או רכוש, צווי הגנה במקרה שהבעל מטריד את האישה או נוהג בה באלימות, צו עשה המחייב את הבעל לבצע פעולות מסוימות, צו עיכוב יציאה מן הארץ וכדומה.

זכויות אישה לאחר גירושין

בסיום הליך הגירושין קיימות לטובת האישה זכויות אישה גרושה המוענקות לה ממוסדות שונים כגון: זכויות לאם חד הורית מהמוסד לביטוח לאומי, הנחה בדמי ארנונה, הנחה לרישום הקטינים בגנים, סיוע בכל תחילת שנת לימודים של הקטינים על ידי המוסד לביטוח לאומי וכדומה. על כל אישה גרושה חלה החובה לבדוק את זכויותיה על מנת להינות מהן.

הסכם גירושין

במידה והצדדים מעוניינים לסיים את המחלוקות שבניהם במסגרת הסכם גירושין כולל אין הדבר מצביע על כך כי האישה מוותרת על זכויותיה, על האישה לעמוד על זכויותיה גם בעתיד ולחשוב על המחר. מרבית הנשים נאלצות לספק לקטינים מקום מגורים, במקרים אלה ישנה חשיבות יתרה לעמוד על זכויות האישה על מנת שהאישה תוכל לכלכל ולגדל את ילדיה בכבוד בעתיד.

עורך דין העוסק בזכויות האישה בגירושין

על מנת שאישה תוכל לדרוש את מלוא זכויותיה המגיעות לה על פי דין במהלך הליך הגירושין על האישה לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין העוסק בענייני משפחה, עורך הדין יגיש תביעות למיצוי זכויות האישה בגירושין הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה.

זקוקים לשירותי עורך דין שעוסק בענייני משפחה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה