זכאות לדמי הבראה

מי זכאי לדמי הבראה? כל עובד שסיים שנת עבודה רצופה אצל מעסיקו זכאי לתשלום ימי הבראה. הזכות לדמי הבראה בלתי ניתנת לוויתור על ידי הצדדים. דמי הבראה ייחשבו כהכנסה לכל דבר ועניין לפי חוק מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי הבריאות.

חישוב דמי הבראה

חישוב דמי הבראה לעובד ייעשה בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו ובהתאם להיקף משרתו של העובד. עובדים שסיימו לעבוד במקום עבודתם יהיו זכאים לתשלום הבראה לעובד לאחר סיום שנת עבודה אחת גם במקרים בהם ההודעה המוקדמת ניתנה ממש טרם סיום שנת עבודה.

דמי הבראה חישוב ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה: מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק של העובד, כפול תעריף יום הבראה כפול היקף המשרה הממוצע של העובד באותה שנה.

ימי הבראה לפי ותק

לצורך חישוב דמי הבראה לעובד יש לקחת בחשבון את מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לוותק במקום עבודתו. במגזר הציבורי חישוב הבראה בהתאם למספר ימי ההבראה המחולקים לפי טבלת דמי הבראה. סכומי ההבראה משתנים מעובד לעובד ונקבעים בהתאם למי מגיע דמי הבראה.

טבלת ימי הבראה

טבלת דמי הבראה מפרטת כמה ימי הבראה מגיעים לעובד בעבור כל שנת עבודה, להלן נתוני תשלום ימי הבראה על פי חוק:

  • ימי הבראה בשנה הראשונה של העובד עומדים על- 5 ימים.
  • בין השנה השנייה ועד השנה השלישית- יקבל העובד 6 ימי הבראה.
  • בין השנה הרביעית ועד השנה העשירית- יקבל העובד 7 ימי הבראה.
  • בין השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה של העובד- יקבל העובד 8 ימי הבראה.
  • בין השנה השש עשרה ועד השנה התשעה עשרה- יקבל העובד 9 ימי הבראה.
  • החל מהשנה העשרים ואילך יקבל העובד- 10 ימי תשלום הבראה.

אופן תשלום דמי ההבראה

דמי ההבראה יכולים להיות משולמים במספר דרכים: פעם בשנה, תשלומים חודשיים או מימון נופש על ידי המעסיק. להלן פרוט:

תשלום דמי הבראה שנתי- תשלום חד פעמי המתבטא כתוספת למשכורתו של העובד. רבים מן העובדים כלל לא מודעים באיזה חודש מקבלים דמי הבראה או מתי משלמים דמי הבראה, חשוב לדעת כי דמי הבראה יתקבלו החל מחודש יולי בכל שנת עבודה.

תשלום דמי הבראה חודשי- מקרים אלה ייעשו בתיאום מראש בין העובד למעסיק, דמי ההבראה יגולמו בכל חודש בתוך תלוש השכר של העובד. אופן חישוב דמי הבראה לעובדים בתשלומים חודשיים יהיה דרך חלוקת סכום דמי ההבראה השנתי לכל חודשי השנה.

מימון נופש- פסיקת בתי המשפט קובעת כי ניתן לשלם דמי הבראה לעובד באמצעות מימון נופש לעובד. במקרים אלה על המעסיק לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונותיו ועל המעסיק לקבל את הסכמת העובד לכך. יש לציין כי במידה ושווי הנופש הינו מופחת משווי יום הבראה על המעסיק לשלם לעובד בנוסף לנופש את השלמת תעריף דמי הבראה.

נתונים משנים קודמות

כמה שווה יום הבראה? תעריף הבראה בשנת 2015 במגזר הפרטי עמד ע"ס 378 ₪ ליום הבראה. מנתונים של שנים קודמות ניכר לראות כי: דמי הבראה 2014 במגזר הפרטי עמדו ע"ס 378 ₪, בשנת 2013 במגזר הפרטי עמדו ע"ס 374 ₪ תעריף יום הבראה ודמי הבראה 2012 במגזר הפרטי עמדו ע"ס 371 ₪.

תעריף זכאות דמי הבראה במגזר הציבורי בשנת 2015 נקבע ע"ס 425 ₪ מחיר יום הבראה, ואילו מחיר יום הבראה 2014 במגזר הציבורי עמד ע"ס 427 ₪ בהתאם לטבלת דמי הבראה 2014.

ניכר לראות כי תעריף יום הבראה 2014 גבוה מתעריף יום הבראה 2013, וכן הלאה. תעריפי ימי ההבראה במגזר הציבורי והפרטי עולים משנה לשנה ולכן הבראה לשנת 2014 שונה מדמי הבראה 2011. מכל מקרה תעריף הבראה במגזר הציבורי שונה מהמגזר הפרטי לצורך הבראה חישוב.

עורך דין העוסק בזכויות דמי הבראה לעובדים

לצורך מיצוי זכויותיכם לקבלת תשלום ימי הבראה לפי חוק עליכם להיוועץ בעורך דין העוסק בדיני עבודה. לעו"ד יש את הידע איך מחשבים הבראה בהתאם לוותק על העובד במקום עבודתו, תלושי השכר, חוזה העבודה וכדומה. עו"ד ייקבע האם שולמו לכם דמי הבראה כדין או שמא קיימת עילה לתביעת המעסיק לתשלום דמי הבראה, דמי הבראה משרה חלקית וכדומה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ