תשלום הקצבאות והמענקים ברגעי משבר של המבוטחים מסייע בצמצום העוני במדינת ישראל, תוך חלוקה צודקת ומאוזנת של ההכנסה הלאומית.

ועדה רפואית ביטוח לאומי

וועדה רפואית הינה הוועדה הקובעת במוסד הביטוח לאומי את אחוזי נכות המבוטח שנפגע מבחינה בריאותית והגיש תביעה להכרה בנכותו הזמנית או הקבועה. וועדות רפואיות ביטוח לאומי קובעות האם מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה, האם קיימות בעיות רפואיות ובכמה אחוזי נכות יש לזכות וכדומה.

הרכב הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום מסוים בהתאם לליקויים של המבוטח. בנוסף נוכחים בוועדה רופא נוסף ומזכיר הישיבה אשר תפקידו לתעד ולרשום את כל הנעשה והנאמר בוועדה הרפואית, על מנת לשמור על זכויות החולה. במידה והמבוטח הגיש תביעה, במסגרתה טען למספר ליקויים בריאותיים, ייתכן והוועדה תהא מורכבת מרופאים מומחים נוספים בהתאם לליקוים שדווחו על ידי התובע.

החלטות הוועדה הרפואית

על סמך כל הממצאים וחוות הדעת של הרפואיים המומחים אשר נכחו בוועדה, תחליט הוועדה באמצעות הרופאים המומחים המוסמכים האם חל מקרה של ביטוח לאומי – נכות רפואית, מהם אחוזי הנכות הרפואית אשר מגיעים למבוטח בגין כל ליקוי בהתאם לממצאי הוועדה הרפואית. בהחלטות הוועדה הרפואית יילקחו בחשבון מסמכים הרפואיים שהוגשו, כתב התביעה, הבדיקה הפיזית שנערכה בוועדה וכל החומר המצוי בתיק.

אחוזי נכות ביטוח לאומי

שיעורי אחוזי הנכות ייקבע על ידי הרופא המומחה בזמן ביטוח לאומי ועדה רפואית ובהתאם לרשימת ליקויים ארוכה הקבועה החוק הביטוח הלאומי. רופא הוועדה הרפואית ייקבע מאילו מחלות וליקויים סובל המבוטח, תוך השוואתם לאחוזי נכות רפואית לפי רשימת הליקויים והמבחנים הקבועים בחוק.

תהליך הוועדה הרפואית

לאחר שהמבוטח מגיש תביעה (ולכן מכונה "התובע") להכרה בנכותו הזמנית או הקבועה בפני המוסד לביטוח לאומי, הוא מוזמן להגיע לוועדה רפואית בביטוח לאומי. לפני כניסתו של התובע לוועדה הרפואית יעיין הרופא בכל המסמכים הרפואיים אשר הגיש המבוטח בכתב תביעתו. התובע יוזמן להיכנס לחדר הוועדה ויתבקש להזדהות. לאחר מכן התובע יתבקש לפרט בעל פה את הליקויים והמחלוקת מהם הוא סובל ומהם הקשיים בתפקוד היומיומי בעקבות ליקויים אלה.

כל הנאמר בוועדה הרפואית יירשם על ידי מזכיר\ה הוועדה. ייתכן והרופא יבקש לבדוק את התובע בדיקה פיזית. בתום סיום התכנסות הוועדה יחליט הרופא מאילו ממצאים רפואיים הוא התרשם בוועדה בהתאם לבדיקה, למסמכים הרפואיים ולתביעה שהוגשה על ידי המבוטח התובע. כמו כן, הרופא ייקבע האם מדובר במקרה של נכות זמנית או קבועה ומהם שיעורי הנכות המגיעים למבוטח התובע בהתאם לממצאים ולחוק.

ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי

במקרים בהם הוועדה רפואית לא קבעה אחוזי נכות, או במקרים בהם הוועדה הרפואית קבעה אחוזי נכות נמוכים או בכל מקרה אחר, בו ירצה מבוטח לערער על החלטות הוועדה הרפואית ונקבעו למבוטח פחות מ-80% נכות או פחות מ-74% נכות דרגת אי כושר, ניתן להגיש ערער לפני הועדה הרפואית לערערים. על הערער להיות מוגש בתוך 60 ימים מהמועד בו קיבל המבוטח הודעת בדבר החלטת הוועדה הרפואית בכתב.

לאחר הגשת ערער לוועדה הרפואית לערערים, ההחלטה שתתקבל על ידי הוועדה לערערים הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור נוסף. עם זאת, ישנם מקרים אחרים בהם ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה שאלות משפטיות, ערעור זה יוגש גם הוא בתוך 60 ימים ממועד מסירת החלטה החלטת הועדה הרפואית לערערים.

הכנות לוועדה רפואית

טרם הגעה לוועדה רפואית יש להכין מסמכים רפואיים, הכוללים את רשימת הליקויים והקשיים בתפקוד וכדומה, וכמובן מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה. כמו כן, ניתן ואף מומלץ להגיע לוועדה הרפואית יחד עם המלווה או עורך דין על מנת שהלה ייצגכם בוועדה הרפואית וידבר בשמכם.

רוצה לדעת יותר על תביעה מול ביטוח לאומי? קרא את המאמרים הבאים

תביעת נכות כללית ביטוח לאומי

תביעה לתשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתביעות נכות לביטוח לאומי וייצוג בוועדות הרפואיות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה