באילו מקרים תאשר הועדה הפסקת הריון

המקרים בהם הוועדה להפסקת הריון תאשר הפסקת הריון מוסדרים בחוק העונשין בסעיף 316 לחוק, להלן רשימת המקרים כמפורט בחוק:

  1. הוועדה תאשר הפסקת הריון לקטינות מתחת לגיל 18 שנים.
  2. הריון שהינו תוצאה של יחסים אסורים לפי החוק הפלילי או הריון כתוצאה מיחסי עריות או הריון ללא נישואין.
  3. חשש כי העובר בעל מום גופני או נפשי.
  4. המשך ההיריון עשוי לסכם את חיי האישה או לגרום לה לנזק גופני או נפשי.

הוועדה תידון בבקשות בהן גיל ההיריון מתחת ל-24 שבועות מלאים. אם גיל ההיריון עולה על 24 שבועות הבקשה תידון בפני הוועדה המיוחדת. הזכאות לפנות לוועדה להפסקת הריון ניתנת לכל אישה הרה המעוניינת להביא להפסקת הריונה בשל אחת מן הסיבות המנויות בחוק.

הוועדה להפסקת היריון מורכבת משלושה חברי ועדה הכוללים: רופא מומחה בגניקולוגיה, רופא מומחה נוסף ועובד סוציאלי. בין חברי הוועדה חייבת להיות נוכחת אישה אחת לפחות.

שלבי תהליך הפסקת ההיריון

אישה המבקשת להפסיק הריון תפנה לוועדה באחד מבתי החולים בארץ, על האישה להביא איתה לפגישה בפני הוועדה תעודה מזהה, מסמכים רפואיים לפי הנחיות בבית החולים בו ניגשה האשה. בראשית התהליך האישה ההרה מקבלת הסברים ומענה על שאלות בסיועה של העובדת הסוציאלית מטעם הוועדה. לאחר מכן זכאית האישה לבקש לפגוש את הרופא שיבצע את הפעולה הרפואית על מנת שיסביר לה את הסיכונים, התוצאות ועל ההליך עצמו.

החלטות הוועדה ימסרו בכתב בצורה מפורטת, לאחר מכן ייקבעו מועד לביצוע הפסקת ההיריון. במקרה בו הוועדה מסרבת לאשר הפסקת ההיריון תינתן לאישה ההרה הזדמנות להופיע בפני הוועדה ולתת את נימוקיה מדוע ברצונה להפסיק את ההיריון. במקרים כאלה יכלה האישה ההרה לנסות ולפנות לבית חולים או מוסד רפואי אחר.

סודיות ההליך

כל מסמך, בדיקה או מידע שהועבר לוועדה או לדיונה הינו חסוי וסודי. החובה לשמירת הסודיות חלה על בתי החולים עצמם ולכן ברוב בתי החולים ישנו אגף מיוחד רק לוועדות לאישור הפסקת הריון. קטינה המבקשת הפלה מתחת לגיל 18 יכולה לפנות לוועדה ללא צורך באישור של הוריה או האפוטרופוס החוקי שלה.

אביו של העובר לא יוזמן לעמוד בפני הועדה להפסקת הריון ולא נדרשת הסכמתו לכך, אלא אם כן האישה הסכימה כי אביו של העובר ילווה אותה בפני הועדה.

עליות ומימון הפסקת ההיריון

החל מיום 01/01/2014 נוסף לסל הבריאות נושא הפסקות ההיריון. המימון על ידי סל הבריאות הינו מימון מלא לנשים עד גיל 33. המימון להפסקת הריון יבוצע במצבים בהם ההפלה עומדת בסעיפי חוק העונשין והוועדה להפסקת הריון אישרה את בקשת האישה ההרה לבצע הפלה, במקרים אלה ההפלה תיחשב הליך רפואי ותהא מכוסה על ידי סל הבריאות.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בנושא הוועדות להפסקת הריון? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה