חוק פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין מסדיר את נושא הפיצויים במקרים בהם עובדים פוטרו על ידי מעסיקים, כמו כן החוק מסדיר מהם המקרים בהם עובד מתפטר מיוזמתו וזכאי לקבלת פיצויי פיטורין. אחד המקרים הבולטים ביותר בהם עובד יתפטר ויקבל פיצויי פיטורין הינו מקרה של הרעת תנאים בעבודה אצל העובד.

מתי תחול הרעת תנאים

בית הדין לענייני עבודה נדרש רבות לשאלה מתי תחול הרעת תנאים בעבודה, בעקבות עתירות להרעת תנאים בעבודה אשר הוגשו בפניו. אין רשימה סגורה של מקרים, אך יש פסיקה ענפה בנושא, בית הדין לענייני עבודה קבע כי מדובר בהרעה מוחשית אמיתית בתנאי עבודה, כגון: מקרים של הורדת שכר, שינוי היקף המשרה, שינוי לרעה בתפקיד, שינוי התנאים הסוציאליים, שינוי זמן ומקום עבודה וכדומה.

התפטרות עובד בעקבות הרעת תנאים בעבודה

במקרים בהם חלה הרעה בתנאי עבודה של עובד באופן קיצוני כמוגדר בפסיקה ראשית על העובד להגיש למעסיקו הודעת התפטרות ולנמק מהן סיבות ההתפטרות וההרעה החלה בעניינו. מטרת ההודעה למעסיק הינה על מנת לתת למעסיק הזדמנות כנה לתקן את ההפרה שביצע כלפי עובדו.

לאחר הגשת ההודעה במידה והמעסיק לא החזיר את מצב תעסוקתו של העובד לקדמותו טרם ההרעה בתנאים, העובד יהיה זכאי להודיע על התפטרותו ולדרוש פיצויי פיטורין.

מועד הודעה על התפטרות

המועד בו על עובד להודיע למעסיקו על כוונתו להתפטר הינו מועד קריטי! מכיוון שאם המעסיק הרע את תנאי עבודתו של העובד והעובד לא פצה פיו, משמע העובד הסכים לתנאים החדשים ובמקרים אלה העובד לא יוכל להגיש הודעת התפטרות. במקרים של הרעה בתנאים על העובד להודיע על כוונתו להתפטר במועד המוקדם ביותר לאחר שינוי תנאי העסקתו.

דמי אבטלה

חוק הביטוח הלאומי מגדיר מהם המקרים בהם העובד יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה לאחר סיום עבודתו, חוק הביטוח הלאומי מחריג מקרים בהם העובד התפטר מיוזמתו ממקום העבודה אך למרות זאת קובע כי ישנם מקרים בהם עובד שיתפטר מיוזמתו, כן יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורין.

לכן, על מנת להימנע ממצב בו העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעקבות התפטרותו, לפני כל התפטרות על העובד להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה ולבדוק האם המקרה אכן נופל תחת הגדרה של הרעת תנאים.

הגשת תביעה

הגשת תביעה לבית הדין לענייני עבודה בעקבות הרעת תנאים בעבודה הינה אחת הדרכים  למיצוי זכויות העובד בעקבות הרעת תנאים בעבודה. בכל מקרה בו העובד מגיש תביעה כנגד מעסיקו על העובד להוכיח לבית הדין כי חל קשר ישיר בין סיבת הפיטורין לבין הרעת התנאים החלה עליו במקום עבודתו.

עורך דין העוסק בהרעת תנאים בעבודה

במידה ואתם שוקלים להגיש הודעת התפטרות עקב הרעת תנאים בעבודה עליכם להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני עבודה, עורך הדין יבדוק האם במקרה שלכם בהתאם לנסיבות העובדתיות אכן חלה הרעת תנאים בעבודה. במקרים בהם המעסיק יסרב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר מחמת הרעת תנאים בעבודה, יש להגיש לבית הדין לעבודה תביעה בשל הרעת תנאים בעבודה.

ניהול תביעה בבית הדין לענייני עבודה, הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין ועליכם להיות מיוצגים על מנת להגן על זכויותיכם השונות, רוב המעסיקים מנצלים את מעמדם כגוף חזק מול העובדים הזוטרים והחלשים ולכן עליכם להגיע מוכנים עם ייצוג משפטי.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני עבודה והגנה על זכויות עובדים באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ