מטרות הצעת חוק התכנון ובנייה 2020

יזמי הרפורמה בחוק התכנון ובנייה הצהירו כי מטרות הצעת החוק החדש נועדו לצורך פישוט וייעול כל הליכי התכנון והבנייה במדינת ישראל, תוך שיפור באיכות וביישום התכנון בהתאם לנסיבות. הצעת החוק החדשה מעבירה את רוב ועיקר הסמכויות בתכנון ובנייה לוועדות המקומיות, שהוסמכו לשם כך בהתאם להוראות החוק.

מטרה נוספת של החוק הינה לייצור רמת ודאות גבוהה בקשר לכל הנושא של הליך של ייזום וקבלת אישור תוכניות או בקשות שונות המוגשות לצורך קבלת היתרי בנייה. בנוסף החוק אמור להבטיח מענה תכנוני מגוון וגמיש לצרכי החברה בישראל בהתאם לתקופה העכשווית.

ביקורת נגד הצעת חוק התכנון ובנייה 2020

לאחר הגשת תזכיר החוק לא איחרו להגיע ביקורות שונות כנגד הצעת החוק. בחלק מהביקורות הועלו טענות שונות, על פיהן ייפגעו מערכות הבקשה והפיקוח של מערכת התכנון והבנייה. ביקורות נוספות הוטחו בשל החשש כי המנגנון החדש יהווה פתח לשחיתות, להרחבת הפערים בין רשויות מקומיות של ערים מוכרות לבין רשויות מקומיות של הפריפריות ומחסור במנגנונים לצורך שיתוף הציבור הרחב בכל הליכי התכנון והבנייה.

השקיפות בהצעת החוק (סעיף 2 להצעת החוק)

במסגרת הרפורמה החדשה ניתן דגש רב לנושא השקיפות של כל הליכי התכנון המחייבים את הוועדה ליידע את הציבור בהליכי תכנון שונים. התחייבויות אלו הוצעו במטרה ברורה על מנת לאפשר לשתף את הציבור ולאפשר לבעלי העניין לכלכל את צעדיהם טרם ביצוע הליכים חדשים. שיקולים אלה הניעו את המציעים להעלות הסדרי פרסום וחשיפה שונים בכל הקשור למידע התכנוני.

מוסדות התכנון לפי הצעת החוק החדש

כאמור החוק החדש נועד להחליף את חוק התכנון והבנייה הקודם, על כן עליו לכונן מחדש את כל מוסדות התכנון והבנייה. במסגרת הצעת החוק מוצע להסמיך את המועצה הארצית להמליץ לממשלה על עצם אישור תוכניות מתאר ארציות, אשר לממשלה יש הזכות לאשר אותן, וכן לייעץ לממשלה בכל נושא התכנון והבנייה.

בנוסף החוק מגדיר ומציע לכונן ועדות מחוזיות, ועדות ערער; החוק מגדיר את תפקיד הוועדות המקומיות, מי אחראי על הסמכת הוועדות המקומיות, ומגדיר את כל נושא הפיקוח על ביצוע תפקידן של הוועדות; החוק מגדיר מי ייכנס לצורך מילוי תפקידן של הוועדות המקומיות וכדומה.

מידע נוסף בנושאי תכנון ובנייה

הגשת התנגדות לתוכנית בניין

היתרי בנייה

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בחוק התכנון והבנייה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה