לשכת רישום מקרקעין

לשכת רישום המקרקעין המכונה טאבו ממונה על הסדרת זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה לרבות רישום עסקאות שבוצעו בנכסי מקרקעין המוסדרים והרשומים בטאבו, יש לציין כי לא כל הנכסים במדינת ישראל מוסדרים בטאבו אך ישנה מגמה להעביר את רישום כל הנכסים לרישום בטאבו.

העברת בעלות

עסקת מכר מקרקעין כרוכה בביצוע העברת בעלות דירה בטאבו, לצורך ביצוע העברת דירה בטאבו על הצדדים להכין מסמכים רבים, כגון: שטרי מכר, חוזה מכר, אישורי עירייה, שטר משכנתא וכדומה. לא ניתן להעביר זכות במקרקעין ללא המסמכים האלה וכל בקשה שתוגש לצורך העברת זכות במקרקעין ללא המסמכים הנדרשים תדחה עד להגשת כל המסמכים.

לצורך העברת זכויות בלשכת רישום מקרקעין על מבקש הבקשה לפנות ללשכת רישום המקרקעין באזור בו מצוי נכס המקרקעין נשוא עסקת המכר. רצוי להסתייע בשירותיו של עורך דין מקרקעין הבקיא בפרוצדורה על מנת לבצע את העברת הזכויות או רישום הערת אזהרה במהירות האפשרית ובכך למנוע במצב בו זכויות הרוכשים לא יירשמו כדין, דבר אשר עלול לסכן את הבעלות במקרקעין או לייצור אי נעימויות בהמשך.

העברה ללא תמורה

במקרים רבים נעשית עסקה במקרקעין ללא תשלום כל תמורה בעבור הנכס, במקרים אלה יש לבצע העברת בעלות דירה בטאבו ללא תמורה. העברה ללא תמורה לרוב תתרחש בין בני משפחה או בין בני זוג  וגם בהליך גירושין במסגרתו מפרקים בני הזוג את הרכוש המשותף. לרוב מדובר בפרוצדורת רישום זכויות פשוטה ללא דרישת מסמכים מרובים ולכן במקרים אלה ההליך הינו קצר ומהיר.

מיסוי מקרקעין

לרוב העברת זכות במקרקעין תחשב עסקת מקרקעין ולכן תחויב בתשלום מס לטובת המדינה, מס זה מכונה מיסוי מקרקעין. במקרים של העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה בין קרובי משפחה הוראות הדין מאפשרות לבצע את העברת הזכויות בפטור ממס שבח וזאת למרות שגם העברה ללא תמורה בין קרובים נחשבת עסקה לצורך חוק מיסוי מקרקעין. פטור זה יינתן בתנאי כי העברת הזכויות ללא תמורה נעשתה בין קרובים לפי הגדרתם בחוק.

פטור ממס בהעברה ללא תמורה בין קרובים

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין הינו הסעיף הרלוונטי המסדיר את הפטור מתשלומי מס שבח במקרים של העברת זכויות בין קרובי משפחה. סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר מי ייחשב "קרוב" לאדם פלוני, להלן ציטוט החוק:

קרוב" לאדם פלוני –

(1)   בן-זוג;

(2)   הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3)   אח או אחות ובני-זוגם;

(4)   איגוד שהוא בשליטתו;

מס רכישה

העברת זכויות בין קרובים ללא תמורה לא תהא פטורה באופן מלא מתשלום מס רכישה המוטל על מקבל הזכויות במתנה. מקבל הזכות יאלץ לערוך חשבון בהתאם להוראות החוק ולבדוק: האם זאת הדירה היחידה המצויה בבעלותו של מקבל הזכות ומה שווי הזכות המועברת. סכום המס יחושב בהתאם למדרגות הפטור ממס המוגדרות בחקיקה ובהוראות השעה.

העברת זכויות אגב גירושין

העברת זכויות בין בני זוג כתוצאה מגירושי הצדדים גם אם בתמורה וגם אם ללא תמורה פטור ממיסוי מקרקעין באופן מוחלט. אין חובה לדווח לרשויות המס על ביצוע העסקה ולא יחול על העסקה חוק מיסוי מקרקעין, כל עוד מדובר בהעברה אגב גירושין בצרוף פסק דין בין בני זוג מתגרשים או ילדיהם. העברת זכויות אגב גירושין לא תחשב עסקת מקרקעין לפי כל דין.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהעברת זכויות ללא תמורה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה