הסכם ממון ידועים בציבור

הסכם הממון הינו פתרון אולטימטיבי לזוגות אשר לא באו בברית הנישואין, במילים אחרות בני זוג הידועים בציבור, על מנת למנוע מחלוקות בעתיד רצוי כי הידועים בציבור יסדירו את כל הנושאים הרכושים שבניהם על פי רצונם וכוונתם מראש על גבי הסכם ממון בין ידועים בציבור. לרוב מדובר "בחוזה מגירה" הצופה פני עתיד. הסכם ממון נועד להסדיר מה ייעשה בעת פרידת בני הזוג בכל הקשור לרכושם.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם הממון יכלול פרטים מהותיים: שמות הצדדים, תעודות הזהות שלהם וכתובתם, בנוסף הסכם ידועים בציבור יתאר את מערכת היחסים שבין הצדדים, יפרט את הרכוש המשותף שנצבר, את הרכוש האישי שהביא כל אחד מהצדדים למערכת היחסים ואת ההסדרים הרכושים בעת הפרידה, בנוסף יצוין כי הצדדים חותמים על ההסכם מרצונם החופשי, תוך הבנה, ללא לחץ וכפייה וכי הם מבינים את משמעות ההסכם ותוקפו.

הסכם ממון ידועים בציבור דוגמא לפתיח ההסכם:

"הסכם יחסי ממון

שנערך ונחתם ביום ה- ___  לחודש____  שנת ______

בין:

פלוני אלמוני ת.ז. 222222222

מרח:

                                    (להלן: )

                                                                                                                        מצד אחד,

לבין:

פלונית אלמונית ת.ז. 111111111

                         מרח:

(להלן: )

                                                                                                                        מצד שני,

הואיל :     והצדדים הינם  בני זוג ידועים בציבור ומתגוררים תחת קורת גג משותפת החל מיום 1.1.11

והואיל       לצדדים נולדו 2  בנות משותפות אשר האחת בגירה והאחת קטינה נכון למועד

חתימת הסכם זה;

והואיל     הצדדים החליטו כי ברצונם להסדיר סוגיות חלוקה רכושית ביניהם עוד במסגרת

נישואיהם;

והואיל    ובני הזוג מעוניינים להמשיך ולנהל חיי שיתוף בתקווה שאלה ימשיכו כתקנם עד אחרית ימיהם ושנותיהם גם לאחר נישואיהם בהתאם לכללים שיקבעו ביניהם;

והואיל    והצדדים מעוניינים כי על יחסי הממון שביניהם לא תחול חזקת השיתוף ו/או כוונת השיתוף ו/או הסדר איזון משאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג –  1973 . על עניינים מסוימים ובעניינים אחרים אשר אינם מוזכרים במסגרת הסכם זה, הם  מבקשים להחיל על עצמם את חוק יחסי ממון הכל כפי שיפורט בהסכם להלן.

והואיל    ובני הזוג מעוניינים להסדיר את  יחסי הממון ביניהם הכל במסגרת הוראות הסכם זה אשר הוראותיו יחולו מרגע חתימת הסכם זה ואישורו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:…"

חשיבות עורך הדין בעת עריכת הסכם ממון

הסכם ממון הינו מסמך בעל אופי משפטי, מסמך המהווה תעודת ביטוח במקרה בו בני הזוג יבקשו להיפרד. לעולם אל תחתמו על הסכם ממון שלא נוסח באופן מקצועי על ידי עורך דין ובטח שלא על הסכם ממון שנערך בזמן שהצד השני מיוצג ואתם לא. זכרו מדובר בהסכם שיום אחד עשוי להיעשות בו שימוש.

זקוקים לשירותי עורך דין המתמחה בהסכמי ממון באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה