על כל רשות מקומית חלה החובה לפרסם צו ארנונה אשר יאושר על ידי מועצת העיר בכל שנה ושנה, צו הארנונה קובע את מועדי תשלום הארנונה, את תעריפי תשלום הארנונה וכדומה. כל רשות מקומית מחויבת לפרסם את צו הארנונה שלה על מנת שכל תושבי העיר יוכלו לעיין בה.

אופן חישוב תשלום הארנונה

אופן חישוב תשלום הארנונה ייעשה בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • בהתאם לסוג השימוש בנכס, האם נכס הינו מסחרי או נכס למגורים.
  • בהתאם לשטח הכולל של הנכס, הארנונה משולמת לפי מ"ר.
  • מקום הימצאו של הנכס, שכונת יוקרה, אזור מסחרי וכדומה.
  • בהתאם למצבו הכלכלי של האזרח משלם המיסים.

הנחות בתשלום ארנונה

החיוב בתשלום הארנונה מוסדר בחוק ההסדרים, תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 מזכה אזרחים שונים העונים על הגדרות החוק בהנחות מתשלום ארנונה. להלן רשימה לא סגורה של אזרחים הזכאים לקבלת הנחה בתשלום מס הארנונה:

אזרחים שהם הורים חד הוריים, נכים כהגדרתם בחוק, עיוורים, אזרחים ותיקים, עולים חדשים, חיילים, מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי וכדומה. על מנת להיות זכאי להנחות מתשלום הארנונה יש להגיש מסמכים התומכים בטענות הבקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה, לידי הרשות המקומית במחלקה המוסמכת לטפל בעניינים אלה.

לקריאה נוספת אודות הטבות הביטוח הלאומי לזכאים

זכויות לאם חד הורית

קצבת זקנה לאזרחים ותיקים

פטור מתשלום ארנונה

חוק ההסדרים קובע באילו מקרים ניתן יהיה לקבל פטור גורף מתשלום ארנונה. למשל במקרים בהם מדובר בנכס ריק ללא שימוש יינתן פטור חד פעמי שיחול במשך שישה חודשים לטובת בעל הנכס. לאחר תקופה של חצי שנה ניתן יהיה להגיש בקשה להנחות מתשלום הארנונה.

מצב נוסף שיזכה את בעל הנכס מפטור מתשלום ארנונה הינו מצב בו הנכס אינו ראוי למגורים, במקרים אלה לרוב הנכס לא יהיה מחובר לתשתיות (אין טופס 4). מצב נוסף לקבלת פטור מתשלום ארנונה הינו מצב של בניין חדש שטרם קיבל טופס 4 (טרם חובר לתשתיות).

אופן תשלום הארנונה

תשלום ארנונה יכל להתבצע פעם בשנה בתשלום אחד או בתשלום דו חודשי. אופן התשלום יכל להיעשות באחת מן הדרכים הבאות: תשלום שוברים באמצעות בנק הדואר או בדואר, תשלום באמצעות הוראה קבע מעודכנת, תשלום באמצעות אתר האינטרנט של הרשות המקומית שבאזורה מצוי נכס המקרקעין, או במענה טלפוני.

השגות על גובה חיוב בארנונה

תושבים שמעוניינים לתקוף את צו הארנונה אשר פורסם על ידי הרשות המקומית יכולים לערער ולתקוף את צו הארנונה באופן הבא:

  • תקיפה של התעריפים ועניינים הקשורים לחוקיות צו הארנונה תוגש באמצעות עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי.
  • תקיפות באשר לשטח הנכס, מיקומו ודרך השימוש בנכס תיעשה באמצעות טופס השגה למנהל הארנונה. על החלטות מנהל הארנונה אפשר להגיש ערער לוועדת ערער תוך 30 ימים מיום קבלת תשובה בדבר ההשגה; על ועדת ערער ניתן להגיש ערער לבית המשפט המחוזי.

אכיפת תשלומי ארנונה

אזרח שקיבל הודעה בדבר החובה בתשלום ארנונה ולא ישלם את תשלום הארנונה במועדים הקבועים על גבי ההודעה, יחויב בתשלום הפרשי הצמדה וריבית לכל חודש. כל חייב שמאחר בתשלום הארנונה יקבל מהרשות המקומית הודעת "דרישה לתשלום", שתכלול את כל החובות שנצברו לחובת החייב.

במידה והחייב לא ידאג להסדיר את תשלום הארנונה במועד, הרשות המקומית לא תהסס ותפעיל כנגדו סנקציות כספיות לצורך גביית תשלום הארנונה, כגון עיקולים, תביעות, שעבודים וכדומה.

עורך דין העוסק בייעוץ להפחתת ארנונה

במידה ואתם מעוניינים לברר אם תשלומי הארנונה המשולמים על ידכם הינם מנופחים ובלתי מוצדקים או שאתם מעוניינים לחסוך בתשלומי ארנונה עתידיים, פנו עוד היום לעורך דין המתמחה במיסוי מוניציפלי לצורך ייעוץ להפחתת ארנונה.

עורך הדין יערוך בעבורכם את מלוא הבדיקות ויציג בפניכם את האפשרויות המתאימות בכדי לחסוך בתשלומי הארנונה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במיסוי מוניציפלי וייעוץ להפחתת ארנונה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי התקשרות שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין בתחום במהירות וללא כל התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה