פתיחת תיק בהוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל נועדה לאכוף פסקי דין וחיובים כספיים שונים: מכוח משכנתא, שטר, החלטות של גופים שיפוטיים וכדומה. ככל כל פעולות האכיפה והגבייה מבוצעות בלשכת ההוצאה לפועל לפי בקשות זוכה, להלן רשימת תיקים שזוכה יכול לפתוח כנגד חייב בהוצאה לפועל: תיק מזונות, משכון/ משכנתא, ביצוע פסק דין, תביעה על סכום קצוב, צו עשה, שטרות והמחאות.

לאחר שנפתח תיק כנגד חייב בלשכת ההוצאה לפועל נשלחת לחייב הודעת אזהרה המעדכנת את החייב כי עומד כנגדו תיק הוצאה לפועל, במסגרת האזהרה ניתנת לחייב הזדמנות לפעול להסרת החוב או לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל שאין ביכולתו לפרוע את החוב ולבקש שיזמינו אותו לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל.

לקריאה נוספת על בדיקות תיקים בהוצאה לפועל לחצו כאן.

במקרים בהם חייבים לא יפעלו כבהודעת האזהרה ויתעלמו החייבים יחשבו חייבים משתמטים.

הדרכים להסדרת חובות החייב

לצורך הסדרת הליכים נגד חייב בהוצאה לפועל יכולת החייב לבצע זאת במספר דרכים:

  1. תשלום החובות בתוך פרק הזמן אשר הוקצב לו בהמצאת האזהרה שקיבל לידיו מטעם לשכת ההוצאה לפועל, את החובות יכל החייב לשלם באמצעות תשלום ישיר לידי הזוכה או בא כוחו או באמצעות תשלום שובר בבנק הדואר או במזכירות לשכת ההוצאה לפועל במדור חייבים.
  2. החייב יכל להגיש בקשה לאיחוד תיקים- בקשות אלה יוגשו על ידי חייבים אשר נפתחו כנגדם מספר תיקי הוצאה לפועל, כל התיקים יאוחדו בתיק איחוד אחד והחייב ישלם כל חודש בחודשו תשלומים לטובת תיק האיחוד. התשלומים החודשיים יעמדו על סך של 3% מגובה סך החובות בתיק האיחוד, הבקשה תוגש על גבי טופס 222 וטופס 568.
  3. בקשת חייב להתנגדות לביצוע שטר- בקשה זו מוגשת במקרים בהם החייב מתנגד לעצם קיום החוב או חלק מן החוב, הבקשה תוגש על גבי טופס 218 .
  4. בקשה להקטנת חוב- הבקשה תוגש במקרים בהם החייב שילם את החוב הנטען או חלק מן החוב נטען, הבקשה תוגש על גבי טופס 220.
  5. בקשה לחקירת יכולת- במקרים אלה חייב מבקש מהממונה בלשכת ההוצאה לפועל שיזמן אותו לחקירה כלכלית על מנת לקבוע את יכולת ההחזר החודשית של החייב, הבקשה תוגש על גבי טופס 212.
  6. בקשה בטענת פרעתי- הודעה מטעם החייב כי הוא שילם את החוב או מדוע לא חלה עליו כל חובה לשלם את החוב, הבקשה תוגש על גבי טופס 218.
  7. בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל- בקשת חייב לסגור את תיק ההוצאה לפועל בשל העובדה שלא קיים כל חוב נגד החייב, הבקשה תוגש על גבי טופס 231.

רשימת הבקשות המפורטת לעיל איננה רשימה סגורה, לטובת החייב ישנם מספר הליכים ובקשות נוספות אשר יכל החייב לנקוט, כגון: בקשה לביטול הגבלות, בקשה לביטול עיקול, בקשה לעיכוב הליכים וכדומה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה הוצאה לפועל והסדרת חובות באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ