מנגנון של הליכי פשיטת הרגל נועד לאזן בין התכלית של אכיפה מהירה של פירעון חובות החייב, גם אם מדובר בתשלום של רק חלק מחובותיו של החייב, לבין התכלית של שמיטת כל יתר חובותיו של החייב בסיומו של ההליך על ידי מתן צו הפטר לחייב מכלל חוביותיו.

הליך פשיטת רגל יכל להיות ביוזמת החייב או ביוזמתו של נושה שמבקש להיפרע.

הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב

אדם חייב שצבר חובות גבוהים מסך של 17,482 ₪ רשאי להגיש ביוזמתו בקשה להכרזה על פשיטת רגל. במסגרת הליך פשיטת הרגל תגובש תוכנית פירעון החובות של החייב בהתאם ליכולת ההחזר החודשית של החייב עד למצב של קבלת הפטר שיוביל את החייב לפתיחת דף חדש בסיום ההליך.

החייב יגיש בקשתו לפשיטת רגל בפני הכונס הרשמי, לאחר התייחסותו של הכונס הרשמי יגיש החייב את בקשתו לפשיטת רגל בפני בית המשפט המחוזי הערכאה המוסכמת לדון במקרים של פשיטות רגל. לבקשה לפשיטת רגל יש לצרף מסמכים רבים, לחתום על תצהירים, החייב יאלץ לשלם פיקדון כספי לטובת קופת הכינוס. רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין העוסק בפשיטות רגל לצורך הגשת הבקשה באופן מלא.

הליך פשיטת רגל

לאחר הגשת הבקשה

לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל בפני הכונס הרשמי על הכונס לתת את תגובתו לבקשה. במידה והמבקש הגיש את כל המסמכים חתומים ומאומתים כדין יקבל החייב אישור על הגשת הבקשה ואישור על תשלום הפיקדון כנדרש. על החייב להגיש את האישורים שקיבל מהכונס הרשמי ישירות לבית המשפט המחוזי יחד עם הבקשה שלו. במידה והכונס איננו מאשר את בקשת החייב יגיש את הבקשה בצרוף הודעת הכונס לבית המשפט המחוזי.

לרוב בתי המשפט יאשרו את צווי כינוס הנכסים לפי בקשות החייבים ואז הליך פשיטת הרגל עובר לשלב של מתן צו כינוס נכסים.

הליך פשיטת רגל ביוזמה של נושה

מדובר בהליכי פשיטת רגל בעניינו של חייב אשר נפתחים ביוזמתו של נושה, הנושה מגיש בקשה לבית המשפט המחוזי למסור לחייב "התראת פשיטת רגל",  אי מילוי הדרישות המפורטות בהתראת פשיטת הרגל יוביל למעשה של פשיטת רגל בפועל על ידי הגשת בקשה לפשיטת רגל כנגד החייב באמצעות הנושה.

לא כל נושה יכל לבקש לקיים הליך של פשיטת רגל כנגד חייב, על הנושא להחזיק פסק דין או צו נגד החייב לתשלום סכום חוב כספי, ישנם מקרים בהם הנושה מחזיק בשטר חליפין, שטר חוב או המחאה שהוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל והחייב לא התייחס ולא הגיש כל התנגדות לביצוע הנ"ל או במקרים בהם התנגדות החייב נדחית, על הנושה להוכיח כי הליך של הוצאה לפועל של פסק הדין , הצו או השטר לא עוכבו.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהליכים של פשיטת רגל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה