התנאים להכרה כנכה צהל

על מנת להכיר באדם כנכה צהל או נכה משרד הביטחון, על האדם הנפגע להגיש בקשה להכרה בו כנכה צה"ל או משרד הביטחון, לצורך הוכחת בקשתו על הנפגע להוכיח התקיימותם של שלושה תנאים בסיסיים הקבועים בחוק:

  1. בעקבות הנכות האדם משתייך לאוכלוסייה הרשאית לתבוע הכרה בנכותו.
  2. הנפגע התובע אכן סובל מנכות כהגדרתה המפורטת בחוק.
  3. על התובע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין נכותו לבין השירות שלו בצה"ל או במשרד הביטחון, כך שהנכות אירעה תוך כדי ועקב שירותו בצה"ל או משרד הביטחון.

במידה והמבקש יצליח להוכיח ולעמוד בשלושת התנאים המפורטים לעיל, בקשתו להכרה בו כנכה צה"ל או משרד הביטחון תתקבל. במקרה ובקשתו תתקבל יהיה זכאי הנכה לקבל תגמולים מצה"ל או תגמולים ממשרד הביטחון.

קביעת דרגת הנכות

על מנת לקבוע דרגת נכותו של מבקש הבקשה, תתכנס וועדה רפואית של אגף השיקום במשרד הביטחון. במידה והחלטות הוועדה הרפואית לא יהיו מקובלות על המבקש זכאי המבקש להגיש ערעור לוועדה הרפואית העליונה ואפילו לבית משפט המחוזי במקרים מסוימים.

הועדה הרפואית היא זאת שתקבע את אחוזי נכות משרד הביטחון לפי תקנות הנכים סעיף 10 לתקנות. התקנות כוללות בתוכן 90 סעיפים שונים של פגיעות וחבלות, לכל סעיף יש מספר מבחנים שעל התובע לעמוד בהם על מנת להוכיח התקיימות הסעיף בעניינו.

הגשת התביעה

על מנת להגיש את הבקשה להכרה בזכויות נכה צה"ל על הנפגע להגיש בקשתו על גבי טופס בקשה להכרה בזכות, לטופס זה קיימות שתי גרסאות, האחת טופס במקרה של חבלה חדשה, והשנייה טופס של מחלה או החמרת מחלה קיימת אצל נפגע. לבקשה יש לצרף את כל החומר הרפואי, וכל התיעוד הרפואי שיש בידי המבקש.

מי זכאי?

הזכאים להיות מוכרים כנכי צה"ל או משרד הביטחון הינם: חיילים בשירות חובה, חיילים בשירות מילואים, חיילים בשירות קבע, חיילים בשירות קבע שנפגעו בזמן חופשה, אנשי משרד ראש הממשלה, שוטרים במשטרת מג"ב, שוטרים המשרתים במשטרה כחולה וחיילי משמר הכנסת. הכרה בבקשות של חבלה בלבד ללא מחלה, מיועדת גם לאנשי כיתות כוננות ומשתתפי קורסים קדם צבאיים.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת בקשה להכרה בנכי צה"ל ומשרד הביטחון באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה