היטל השבחה ישולם לפי החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של הרשות המקומית לפי אזור הנכס. שיעור היטל ההשבחה שישולם על ידי בעלי המקרקעין הינו מחצית מההשבחה, אך מנגד בעל מקרקעין יכול להיות זכאי לקבלת פיצויים במקרים בהם התוכנית פגעה בערך המקרקעין שבבעלותו.

הודעה על תשלום היטל השבחה

לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה מאשרת תוכנית, הוועדה תפרסם לוח שומה במשרדיה ובמשרדי הוועדה המחוזית. בהתאם ללוח השומה שפרסמה הוועדה היא תעדכן את בעלי המקרקעין אודות גובה שיעור היטל ההשבחה בגינו הם יחויבו בתשלום היטל השבחה.

מועד תשלום היטל השבחה

היטל השבחה ישולם במועד בו יבקש בעל המקרקעין לממש את זכויותיו במקרקעין. מימוש זכויות במקרקעין ייחשב אחד מהמקרים מהבאים: מועד קבלת היתרי בנייה או שימוש חורג, התחלה של שימוש במקרקעין בפועל או העברת זכויות במקרקעין בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ערעורים על שומת היטל השבחה

בעלי המקרקעין רשאים להגיש השגות וערעורים על שומות היטל ההשבחה שהטילה עליהם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ערעורים אלה יוגשו לוועדת ערער לפיצויים והיטל השבחה בתוך 12 חודשים מהיום שבו הוצג לוח השומה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

עליית שווי המקרקעין

שיעורי עליית שווי נכס המקרקעין כתוצאה מתוכנית השבחה ייקבע לפי שווי שוק של הקרקע לפי חוות דעת מומחה – שמאי מקרקעין. לצורך היטלי השבחה החוק לא קובע כי נדרש קשר בין ההשבחה עצמה לבין תוכנה של התוכנית. חשוב לדעת כי השבחה לא מחייבת הוספה של זכויות בנייה בפועל.

תכנית משביחה

ברגע ששולם היטל השבחה על תוכנית מסוימת, היא הופכת להיות המועד הקובע לצורך חישוב ההשבחה בתוכניות מאוחרות יותר, הבאות אחריה. היטל השבחה מוטל על ההשבחה שנוצרה בעקבות התוכנית לפי שיעור ההשבחה.

במקרקעין בהם אושרו מספר תוכניות זו אחר זו מבלי שנגבה היטל בגין תוכניות אלה, יחושב ההיטל לפי ההפרש שנוצר בין שווי המקרקעין לפני אישור התוכנית הראשונה לבין שווי המקרקעין לאחר אישור התוכנית האחרונה.

תכנית שאינה משביחה

שאלת השפעה של תוכנית מסוימת על ערך או שווי המקרקעין הינה שאלה שצריכה להיות מוכרעת באמצעות מומחה מקצועי בעניינים אלה, כגון שמאי מקרקעין. ישנם מקרים הפוכים בהם תוכנית לא משביחה את הקרקע אלא פוגעת בשווי או בערך הנכס, במקרים אלה בעלי המקרקעין יכולים להגיש תביעת פיצויים תכנית משביחה.

פיצויים

לא כל פעולה תכנונית המשביחה בפועל את ערך המקרקעין מטילה חובה על בעלי המקרקעין לשלם היטלי השבחה. במקרים אלה חלה חובה על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להצביע על אירוע משביח.

במקרים בהם חויבו בעלי המקרקעין בתשלום היטלי השבחה ובית המשפט ייקבע כי לא דובר באירוע משביח, יוכלו בעלי המקרקעין לקבל פיצויים בגין ירידת ערך המקרקעין בעקבות אישור התוכנית.

מאמרים נוספים בנושא

מס רכישה לדירה ראשונה

קניית דירה מקבלן

עורך דין לתביעת פיצויים תוכנית משביחה

לעיתים קרובות מתעוררת שאלות רבות באשר לשיעור היטל ההשבחה שנקבע ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. על מנת להתנגד ו/או לבדוק את שיעורי היטל ההשבחה, יש להיעזר בעורך דין הבקיא בנושא. עורך הדין עשוי למצוא פערים בחישוב ההיטל ולעמוד על זכותכם במידה והתוכנית לא השביחה את המקרקעין, אלא נהפוך היא גרעה מהשבח.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין המתמחה בתשלומי היטלי השבחה או בתשלום מיסים מוניציפליים באזור מגוריכם, השאירו את פרטי ההתקשרות עמכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין בתחום במהירות וללא כל התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה