בפקודת מה הכנסה החזרי המס לשכירים מגיעים בעקבות הפער שנוצר בין התשלומים החודשיים למס הכנסה כפי שמגולמים בתלוש השכר של העובד לבין החישוב השנתי שמבצע מס הכנסה לאותו עובד, אם יתגלו פערים של תשלום ביתר על ידי העובד אז יהיה זכאי העובד לקבל החזר מס הכנסה לשכיר.

מהן הסיבות להחזרי מס?

  1. הסיבה העיקרית והנפוצה: תשלום מס הכנסה ביתר באותה שנת מס, תשלום ביתר נעשה במקרים בהם אותו עובד זכאי לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה, נקודות הזיכוי קבועות ומוגדרות בפקודת מס הכנסה .
  2. סיבה נוספת הינה בעבור תקופות מסוימות באותה שנת המס בהן העובד השכיר לא עבד, במקרים אלה אותו עובד שלא עבד בחודשים מסוימים במהלך השנה זכאי יהיה להחזרי מס בעבור החודשים בהם לא עבד.
  3. סיבות נוספות להחזרי מס הכנסה לשכירים יכולות להיות ממתן תרומות, פעילות בשוק ההון וכדומה .
  4. סיבות נוספת: מקרים בהם עובדים שכירים עבדו בחוץ לארץ באותה שנת המס בחברה זרה או אצל מעסיק ישראלי.
  5. במקרים של טעויות בחישוב המס על ידי המעסיק, לרוב מדובר במקרים בהם המעסיק לא התחשב בנקודות זיכוי של העובד או מקרים בהם העובד לא עדכן את המעסיק או רשויות המס אודות שינוי במצבו המשפחתי המזכה את העובד בהטבות מס.

כיצד עלינו לקבל החזרי מס לשכירים?

ניתן לבקש החזרי מס רק לאחר שהסתימה שנת המס הנוכחית ועד לתקופה של 6 חודשים מתום שנת המס בגינה מתבקש ההחזר, על העובד השכיר לפנות לפקיד השומה במחלקת מס הכנסה- החזר מס לשכירים, להגיש בקשה להחזרי מס הכנסה לעובד שכיר על ידי מילוי טפסים להחזר מס לשכירים, לנוחיותכם מצורף קישור להחזר מס לשכירים טופס.

על העובד לצרף לבקשתו: טופס 106, אישורים שנתיים, תלושי שכר ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין: אבטלה או חופשת לידה או פגיעה או כל סיבה אחרת בגינה לא עבד העובד השכיר באותה השנה, פרוט על הפקדות לקופות גמל, אישורים על הפקדות לביטוחי חיים, מסמכים אישיים, אישורי הכנסות מריביות וכו' וכל מסמך נוסף שיידרש לצורך הוכחת זכותו לקבלת החזרי מס.

תשלום החזרי המס

לאחר שהעובד הגיש את הבקשה בצרוף כל המסמכים יבדוק את הבקשה פקיד השומה, אם יחליט פקיד השומה לאשר את הבקשה יורה הפקיד על החזרי המס. תשלום החזרי מס מתבצע על ידי מס הכנסה וישירות לחשבון הבנק של העובד השכיר בתוך שנה מיום עריכת השומה או בחלוף שנתיים מתום השנה בגינה שולם המס, המועד המאוחר קובע בעניין זה. להחזרי המס יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

אם שילמתם מס הכנסה ביתר, אם לא ביצעתם תיאומי מס באותה שנת מס בה עבדתם אצל מעסיקים שונים, עליכם לערוך בדיקה מקיפה ייתכן וגם אתם תהיו זכאים להחזר מס לשכיר. זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהחזרי מס לשכירים לרבות מס הכנסה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ