החזרים מביטוח לאומי

אם אתה משתכר מכמה מקומות עבודה, או מקבל פנסיה מכמה מקומות ונוכו משכרך דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי, אתה זכאי לקבל החזר כספי.

ברוב הפעמים ניכוי המס הגבוה נובע מאחר ואדם שעובד בכמה מקומות עבודה או מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מעסיקים, כל מעסיק מנכה משכרו את מיסי הביטוח הלאומי בשיעור מלא.

כשזה קורה, אתה זכאי לבקש את החזר מס מביטוח לאומי אשר מגיע לך.

החזר מס ביטוח לאומי

ישנם כמה תנאים לזכאות לקבלת החזר מס ביטוח לאומי, ביניהם, היותך שכיר שעובד בשני מקומות עבודה, או יותר, מקבל פנסיה מוקדמת ממקום עבודה אחד וממשיך לעבוד כשכיר במקום עבודה אחר, או מקבל פנסיה מוקדמת ביותר ממקום עבודה אחד.

כמו כן, כדי להיות זכאי להחזר, צריך לוודא שהכנסתך החודשית אצל המעסיק העיקרי (או משלם הפנסיה העיקרי) היא פחות מששים אחוזים מהשכר הממוצע במשק, ושסכום הכנסותיך, משכר או מפנסיה, או שניהם, הוא גבוה מהכנסה המרבית, שמחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי.

מס ביטוח לאומי

במידה ומתקיימים שני התנאים, תוכל להפנות את  הדרישה לקבל החזר מס ביטוח לאומי באמצעות מכתב או באמצעות מילוי טופס תיאום ביטוח לאומי. חשוב לזכור כי קיימת הגבלת זמן על החזרי מס מביטוח לאומי והחישוב שניתן לעשות להחזר מס הוא רק עד שבע שנים רטרואקטיבית.

טופס תיאום ביטוח לאומי להורדה

החל משנת 2011 חישוב ההחזר והבקשה לביטוח הלאומי נעשית על ידי המבקש עצמו. אתה יכול לעשות זאת באמצעות מילוי הפרטים בטופס תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר.

 

בטופס זה עליך למלא את פרטיך, כמו שם, פרטי חשבון בנק ופרטי המעסיקים. חישוב ההחזר מתבצע במערכת הממוחשבת, זאת עפ"י נתוני שכרך והניכויים השונים, כפי שדווחו על ידי מעסיקיך באמצעות טופס למעסיק 126. אם המעסיקים לא הציגו טופס זה בכל שנה, עבור השנה הקודמת, לא תהיה זכאי להחזר.

לאחר שהמערכת תבצע את החישוב, בתוך מספר שניות תוכל לראות את התוצאה והודעה תישלח לכתובת המייל שלך, או לטלפון, כפי שציינת בטופס המקוון.

טופס זה מתייחס לשכירים או מקבלי פנסיה אשר גובה הכנסתם העיקרית הוא עד ששים אחוזים מהשכר הממוצע.

אם אתה שכיר או מקבל פנסיה והכנסתך הכוללת היא מעל ההכנסה המרבית, לא  תוכל למלא את הטופס לתיאום ביטוח לאומי אלא טופס אחר- בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית. טופס זה יש לשלוח או להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, בצירוף טופס 100 של התקופה המדוברת וכן, המחאה מבוטלת או אישור מהבנק שרשומים בו פרטי החשבון שאליו יעבור ההחזר.

ניתן לשלוח את הטופס בדואר לידי מחלקת תחום גבייה ממעסיקים ותשובה עם חישוב ההחזר תישלח לביתך בדואר.

עוד טפסים של המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא באתר.

החזר דמי ביטוח לאומי

חשוב לזכור שכדי שתמנע בעתיד ניכוי עודף של דמי ביטוח לאומי משכרך וביצוע כל ההליכים מחדש, באפשרותך לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים וליהנות מהחזרי מס או הטבות מס מבלי הצורך לתבוע אותם בכל פעם מחדש.

בפורטל עורכי הדין דין נט עומד לרשותך עורך דין ביטוח לאומי, מומחה בדיני ונהלי המוסד ויכול לסייע לך לקצר תהליכים ולהבין מהן זכויותיך.

מלא את פרטיך בטופס המקוון שבאתר ועורך דין מומחה באזור מגוריך, ישמח לשוב אליך ולסייע לך.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ