במקרים אלה החייבים מחלקים את תשלום חובותיהם לשנים רבות קדימה ובכל אותם שנים יהיו מוגבלים מלבצע פעולות שונות כגון: לצאת מן הארץ, הגבלות שונות בהפעלת חשבון הבנק וכדומה. בפועל אין ביכולת החייבים לצאת מן החובות ולשלם אפילו את הריבית החודשית הנוספת לחובות אלה.

החוק החדש לקבלת הפטר ישירות בהוצאה לפועל

חוק השמיטה- נכנס לתוקף החל מיום 06/09/2015 ועד ליום 05/09/2018 ולכן הוא נחשב הוראת שעה (הוראה זמנית), ראה תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 .

מדובר בחוק החדש המסדיר את נושא קבלת הפטר מן החובות ישירות בלשכת ההוצאה לפועל, על מנת שחייב יוכל ליהנות מהטבות החוק השמיטה עליו לעמוד במספר תנאים המנוסחים בחוק:

  1. חייב הוכרז: "חייב מוגבל באמצעים" מעל ארבע שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה.
  2. סכום חובותיו נמוך מסך של 800,000 ₪, לרבות חובות שאינם נגבו בהוצאה לפועל.
  3. החייב עמד במשך שלושת השנים הקודמות להגשת הבקשה בצו התשלומים שנקבע לו על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
  4. לא קיים כנגד החייב הליך פעיל של פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי.
  5. לא קיימים על שם החייב נכסים בעלי ערך שניתן לעקל אותם, למכור אותם או לממש אותם.

הליך ההפטר

על חייב לגשת ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל מסלול הפטר (כיום המסלול מתנהל ב-6 לשכות הוצאה לפועל בלבד: באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב ונתניה). בקשה לצו הפטר לא ניתן להגיש בחובות מסוג: מזונות, משכנתא, קנס פלילי או מנהלי.

להלן סדר ההליך:

  1. תוגש על ידי החייב בקשה להפטר מכלל חובותיו.
  2. הבקשה תפורסם ברשומות וישלחו הודעות בדבר הבקשה לנושים השונים.
  3. במשך 90 ימים (שלושה חודשים) הנושים השונים יוכלו להגיש התנגדויות להפטר.
  4. החייב יגיע לדיון הפני רשם ההוצאה לפועל במעמד כל הצדדים.
  5. תתקבל החלטת רשם ההוצאה לפועל אם לתת הפטר לחייב או לא.

הגשת הבקשה להפטר

הבקשה להפטר לפי החוק החדש לקבלת הפטר ישירות בהוצאה לפועל יש להגי על גבי טופס 55 (10 יא),. לאחר מילוי הטפסים והשאלונים החייב יצרף לבקשה את כל המסמכים המפורטים ברשימה הפורטת שבאוגדן הטפסים. את הקשה יגיש החייב ללשכת ההוצאה לפועל בה קיים מסלול ההפטר במחוז בה מתנהל תיק האיחוד של החייב.

דחיית הבקשה

במקרים בהם רשם לשכת ההוצאה לפועל ידחה את בקשת החייב למתן צו הפטר מכלל חובותיו כל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים של החייב יישארו פעילים בלשכת ההוצאה לפועל. במקרים אלה על החייב להמשיך לשאת בתשלומים, בהתאם לצו התשלומים שנקב לו על ידי רשם לשכת ההוצאה לפועל.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בקבלת הפטר במסגרת החוק החדש לקבלת הפטר ישירות בהוצאה לפועל באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה