חוק לשון הרע

מטרת חוק לשון הרע הינה להגן על כבודתו, פרטיותו ושמו של אדם, ההגנה נעשית באמצעות איסורים שונים הקבועים והמפורטים בחוק בקשר לפרסום פרטים פוגעניים, משפילים ומבזים כנגד אדם. פרסום לשון הרע כנגד אדם עלול להוות עוולה נזיקית בגינה ניתן להגיש תביעת דיבה כפיצוי נזק כספי כנגד האדם הפוגע. מעבר לעונש הנזיקי ניתן גם להטיל עונש פלילי של עד שנת מאסר כנגד אדם העובר עבירה של הוצאת דיבה כנגד אדם אחר.

מהי לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע מגדיר: כי לשון הרע היא אחת מן התוצאות הבאות:

 • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעז מצדם.
 • לבזות אדם בשביל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.
 • לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.
 • לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

חוק איסור פרסום לשון הרע מגדיר כי פרסום של לשון הרע ייחשב גם פרסום באחת מן הדרכים הבאות: בעל פה, בכתב, בדפוס, בציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי פרסום אחר.

פרסום מותר

חוק איסור לשון הרע מגדיר מהו פרסום שעלול להתפרש כלשון הרע אך עדיין ייחשב מותר ולא יהווה עבירה פלילית או עילה נזיקית לפיצויים:

פרסומים של הכנסת, חברי כנסת, ממשלה, מבקר המדינה, לרבות: פרסום בזמן ישיבות הממשלה, פרסום על ידי חבר ממשלה מתוקף תפקידו, פרסום לפי הוראות הממשלה, פרסום על ידי שופט, חברי בית דין דתי, בוררים או כל אדם בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין.

פרסום אמת המהווה עניין ציבורי, אך במקרים אלה צריך להבחין בין טענת עובדות לבין הבעת דעות, עובדה אמתית בעלת עניין לציבור תהיה מותרת לפרסום ולא תחשב עבירת לשון הרע.

הוצאת דיבה

פרסום דבר בתום לב

פרסום לשון הרע בתום לב לא ייחשב אמירת לשון הרע במקרים הבאים:

 • המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיומו של הנפגע, או על הנסיבות מהן משתמע לשון הרע או התייחסות לנפגע.
 • במקרים בהם היחסים בין המפרסם לבין האדם הנפגע הטילו על המפרסם חובה חוקית, מוסרית או חברתית לבצע את הפרסום.
 • פרסום לשון הרע נעשה לצורך הגנה על עניין אישי כשר של המפרסם.
 • הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע ממנו בתפקידו: השיפוטי, רשמי, ציבורי, בשירות הציבור או בקשר לעניין ציבורי, על אופיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע.
 • הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע: כבעל דין, כעורך דין (בא כוח) או כעד בזמן דיון וכדומה.
 • הפרסום היה לצורך ביקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אומנותית שהנפגע הציג ברבים, או על פעולה שעשה הנפגע בפומבי.
 • הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות או אופי בעניין בו: הפוגע או הממונה על הפוגע מכח הדין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה.
 • הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית, ישיבה של תאגיד שלציבור הייתה גישה אליה, והיה פרסומו עניין לציבור.
 • הפרסום לא נעשה כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסם קודם לכן.
 • הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן את הפרסום בתקשורת.
 • הפרסום נעשה בשידורי רדיו או טלוויזיה ולא הוקלט מראש, והמפרסם לא ידע ולא יכל היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע.

זקוק לשירותי עורך דין שמתמחה בפרסום לשון הרע והוצאת דיבה באזור מגוריך? השאר את פרטי הקשר שלך בטופס שבאתר ואנו נקשר בינך לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה