חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות

מעסיק שמעוניין לתת לעובד הודעת פיטורין לא מחויב לפרט בגוף ההודעה המוקדמת את הנסיבות לפיטורים, כך גם כאשר העובד נותן הודעה מוקדמת על פיטורין הוא איננו חייב לפרט את נסיבות התפטרותו. במקרים בהם העובד יגיש פיטורין הודעה מוקדמת בשל הרעת תנאים על העובד להתריע מראש על ההרעה בתנאים ועל כוונותיו על מנת לתת למעסיק זמן לתקן את הפגיעה בעובד.

במידה והעובד לא ייתן למעסיק הודעה על פיטורים תוך זמן סביר והמעסיק לא יוכל לתקן את הפגמים שנגרמו לעובד בעקבות אירוע הרעת התנאים העובד יתקשה להוכיח כי מעשה התפטרותו נעשה עקב הרעה בתנאי עבודתו דבר אשר ישלול את זכאות העובד לפיצויי פיטורים.

מטרת חוק הודעה מוקדמת

במקרה של פיטורין החוק בא להגן על העובד כך שבזמן תקופת ההודעה המוקדמת העובד יהיה רשאי לחפש עבודה לפני שהפיטורין נכנסים לתוקף, ההודעה המוקדמת מספקת לעובד זמן נוסף בגינו הוא ימשיך לקבל שכר מבלי שימצא את עצמו מהיום למחר ללא שכר, לכן גם תקופת ההודעה המוקדמת קשורה קשר הדוק יחד עם הוותק של העובד במקום עבודתו, ככל שהעובד היה מועסק זמן רב יותר כך זמן ההודעה המוקדמת ארוך יותר.

הודעה מוקדמת בהתפטרות באה להגן על המעסיק במקרים בהם מדובר בעובדים חשובים לעסק שעזיבתם דורשת חפיפה והכשרה של עובדים חדשים במקומם על מנת לשמור על הידע והמקצועיות של העסק, כמו כן ניתן למעסיק זמן למצוא לעובד מחליף, גם במקרה זה ככל שהועבד היה מועסק זמן רב יותר כך ההודעה המוקדמת שעליו לתת למעסיקו תתפרש על תקופה ארוכה יותר כדי לתת למעסיק זמן להתארגן ולהסתגל לעזיבת העובד.

הודעה מוקדמת על התפטרות

לא קיים חוק התפטרות או חוקי התפטרות, החוק הקובע הוא חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001. במקרים בהם העובד יפעל בניגוד לחוק בהתפטרות ללא הודעה מוקדמת, העובד יזכה את המעביד בזכות לנכות מהכספים המגעים לעובד את הסכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקובל שהעובד יקבל בזמן תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה העובד ולא נתן הודעה מראש התפטרות.

הודעה מוקדמת לעובד

במקרים שלא ניתנת הודעה מראש על פיטורין ישלם המעסיק לידי העובד דמי הודעה מוקדמת המהווים פיצוי השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה לעובד הודעה מוקדמת.

במקרה של פיטורים הודעה מוקדמת המעסיק יכל לוותר על עבודתו של העובד בפועל ולשלם לעובד בגין תקופה זאת חלף הודעה מוקדמת, במקרים כאלה יש ניתוק של יחסי עובד מעביד באופן מידי ללא צורך בהמתנה לסיום תקופת ההודעה המוקדמת.

חישוב ימי הודעה מוקדמת

חישוב ימי הודעה מוקדמת ייקבע בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו:

עובד חודשי- בעל ותק של שנה ויותר זכאי /מחויב לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד חודשי- בעל ותק של פחות משנה זכאי / מחויב ליום הודעה מוקדמת על כל חודש מתוך 6 חודשים ראשונים ויומיים וחצי על כל חודש נוסף ומקסימום עד 3 שבועות.

עובד יומי-הודעה מוקדמת לעובד שעתי בעל ותק של עד שנה יהיה זכאי/ מחויב להודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד יומי- במהלך שנת עבודה השנייה זכאי/ מחויב לתקופה של 14 ימים בנוסף ליום אחד על כל חודשיים של עבודה.

עובד יומי- החל משנת עבודתו השלישית זכאי/מחויב ל-21 ימים בנוסף לעוד יום על כל חודשיים עבודה.

עובד יומי- חוק הודעה מוקדמת לעובד שעתי בעל ותק של 3 שנים ויותר מזכה/מחייב לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

הודעה מוקדמת לפיטורין

הודעה מוקדמת וימי מחלה

לפי חוק דמי מחלה חל איסור על המעסיק לתת הודעת פיטורים לעובד שנעדר ממקום עבודתו עקב מחלה, בתקופה בה העובד שוהה בימי מחלה וזכאי לקבל ימי מחלה עד לכמות המקסימלית של ימי מחלה המגיעים לעובד, אך אם המעסיק נתן הודעה מוקדמת על פיטורים לפני שהעובד נעדר ממקום עבודתו בעקבות מחלתו ראשי המעסיק לפטר את העובד ביום תקופת ההודעה המוקדמת גם אם ימים אלה נופלים במניין ימי המחלה של העובד.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה דיני עבודה ומתן הודעה מוקדמת? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר ביניכם  לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ