סוגי תוכניות

חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה-1965 מבחין בין מספר תוכניות המוסדרות בדרוג הבא: תוכנית מתאר ארצית, תוכנית מחוזית ותוכנית בניין מטעם הוועדה המקומית, להלן פרוט:

  • תוכנית מתאר ארצית: מדובר בתוכנית העוסקת בנושאים בעלי חשיבות כלל ארצית לרבות: תשתיות, חשמל שמורות טבע וכדומה.
  • תוכנית מתאר מחוזית: מדובר בתוכנית מתאר החלה באחד מן המחוזות וקובעות את ייעוד הקרקע, מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות: צפון, דרום, מרכז, חיפה, ירושלים ומחוז תל אביב.
  • תוכנית מתאר מקומית: מדובר בתכונית הקשורה והחלה על אזור של הרשות המקומית, התוכנית קובעת את ייעוד הקרקע ואת אופי הבנייה.

רכיבי תוכנית בניין עיר

תוכנית בניין עיר מורכבת בעיקרה ממסמך המכונה: "תקנון" ומסמך המכונה: "תשריט", למעט מסמכים אלה ניתן להוסיף לתב"ע גם נספחים שונים הקשורים אליה.

תשריט- מפה המפרטת את התוכנית עצמה ובתוכה משורטטים: מגרשים, שטחים וכדומה. תקנון: הינו מסמך משפטי המפרט את כל הנושאים שנותרו לדיון לצורך אישור התוכנית, וכן הוראות באשר לשימוש בקרקע על פי התוכנית.

פרסום תוכנית בניין עיר

פרסום תוכנית בניין עיר ייעשה באמצעות שליחת דואר לתושבים, באמצעות תליית מודעה באזור המגורים הרלוונטי אשר בגינו מודיעים על הפקדת תוכנית לגבי המקרקעין ודרך נוספת הינה פרסום בעיתונים במודעות של ועדות לתכנון ובנייה.

הגשת התנגדות לתוכנית בניין

חוק התכנון והבנייה מאפשר לכלל הציבור להתנגד לתוכנית בניין עיר, על מנת שהציבור יוכל להביע התנגדותו לגבי תוכנית בניין עיר מסוימת על הציבור לקרוא את הפרסום בקשר לתוכנית. על גבי הפרסום יפורטו: המועדים להגשת התנגדות לתוכנית והמיקום בו ניתן לעיין בתוכנית או לצלם את התוכנית. חוק התכנון והבנייה מאפשר להגיש התנגדות לתוכנית בניין עיר במידה והמתנגד הוא אחד מאלה:

"כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית מתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו, רשאי להגיש התנגדות להן..".

לרוב לוח הזמנים להגשת התנגדות לתוכנית בניין עיר ינוע בין: 14 ימים ל-60 ימים, על הציבור לפעול בזריזות ויעילות על מנת שלא לפספס את מועד הגשת ההתנגדות.

הפרוצדורה להגשת התנגדות

התנגדות לתוכנית בניין עיר צריכה לכלול את עובדות ההתנגדות, החריגות הנטענות, תיאור הפגיעות העלולות להיווצר בציבור המתנגד וכדומה. ההתנגדות תוגש במספר העתקים למוסד שאצלו הופקה התוכנית מתאר אשר עליה מתנגדים, להתנגדות יש לצרף את המסמכים הפרוצדוראליים הבאים:

תצהיר התומך בעובדות ההתנגדות על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין, במקרים הרלוונטיים יצורפו חוות דעת מומחים, צילומים, מפות, תשריטים, מכתבי תמיכה והתנגדויות של תושבים נוספים. לנוחיותכם מצורף קישור לטופס התנגדות לתוכנית בניין עיר.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינה וועדה הפועלת במסגרת הוראות הרשות המקומית, בתוך הוועדה יושבים חברי המועצה המקומית. תפקידה וסמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינו מתן היתרי בנייה, אישור תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מתאר מפורטות.

וועדה מחוזית לתכנון ובנייה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במסגרת תפקידה אחראית על מחוז שלם, תפקידה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הינה לאשר את תוכניות התב"ע המקומית ותוכניות מפורטות. בין יושבי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה יושבים נציגי הממשלה, נציגי רשויות מקומיות ונציגי גופים ציבוריים.

עורך דין העוסק בהגשת התנגדות לתוכנית בניין

הגשת התנגדות לתוכנית בניין עיר הינו הליך פרוצידוראלי לא פשוט, על מנת להגיש התנגדות יש לפעול במהירות ויעילות ויש להיעזר במומחים שונים, כגון: מודדים אדריכלים וכדומה. בחלק מן המקרים יש צורך בכינוס וועד השכונה והשכנים על מנת לקבל החלטות ותמיכה להגשת ההתנגדות.

עורך דין העוסק בהגשת התנגדויות תוכנית בניין עיר יידע לפעול במהירות תוך הגשת המסמכים הדרושים, הכנת תצהירים ושימוש נכון בחו"ד מומחים. על מנת להגדיל את סיכויי ההתנגדות רצוי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין העוסק בתחום.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת התנגדויות לתוכנית בניין עיר באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה