חוק המכר דירות

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974 מעגן את כל נושא הבטחת זכות הרוכש במקרקעין מקבלנים, החוק נועד על מנת להבטיח את כספי ההשקעה של רוכשי דירות כך שבמידה ופרויקט מסוים ייכשל מכל סיבה שהיא, או במקרים בהם הקבלן יפשוט רגל יוכלו הרוכשים לקבל חזרה את כספי השקעתם בממכר. החוק קובע כי על הקבלן חלה חובה לגלות לרוכשים את כל זכויותיהם על פי דין.

אופן הבטחת כספי רוכשים בדירה

תקנות המכר דירות קובעות כי על מנת להגן על הכספים שהרוכשים משקיעים בעת רכישת נכס מפרויקט קבלני כך שקבלים לא יוכלו לגבות יותר מ-7% מהתמורה המוסכמת בעת רכישת הדירה, אלא אם הקבלן דאג להבטיח בכתב בחוזה דרך השבת הכספים במידה והפרויקט ייכשל וכדומה.

להלן דוגמאות לפעולות שיבצע הקבלן לצורך הבטחת כספי התמורה של הרוכשים: התחייבות הקבלן להעמיד ערבות בנקאית מטעמו, רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין, ביטוח כספים לכספי התמורה וכדומה.

תשלום התמורה לפי קצב הבנייה

תקנות חוק המכר דירות מגדירות כי במידה והקבלן לא ידאג לבטח את השקעות הרוכשים בבטחונות מסוג של ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח, במקרים אלה מועדי התשלום יחולו בהתאם לחוק המכר דירות ולא בהתאם לבקשות הקבלן.

מועדי תשלום לפי חוק המכר דירות:

  • 40% ממחיר הדירה ישולם במועד גמר תקרת קומת עמודים או גמר ריצפה של קומה ראשונה.
  • 20% ממחיר הדירה ישולם בגמר קומת שלד של הדירה בנוסף למחיצות.
  • 15% ממחיר הדירה ישולם בגמר טייח פנים או כל גימור תחליפי לטייח.
  • 15% ממחיר הדירה ישולם עם גמר טייח חוץ או כל תחליף אחר לחוץ.
  • 10% ישולם במועד מסירת המפתח בהתאם לאמור ולמוסכם בחוזה המכר עליו חתמו הצדדים.

עורך דין העוסק בהבטחת זכות הרוכש במקרקעין

טרם חתימה על כל חוזה מכר במקרקעין ישנה חשיבות יתרה לשכור שירותיו של עורך דין העוסק במקרקעין. במידה וכבר חתמם על חוזה מכר במקרקעין והקבלן הפר את אחת הזכויות המגיעות לכם או שאתם חוששים כי הקבלן עומד להפר זכויותיכם פנו עוד היום בבהילות לעורך דין. במקרים בהם הקבלן לא הבטיח את השקעתכם ולא נקבעו תשלומים בכפוף לחוק המכר תוכלו להגיש תביעה  לצורך הבטחת זכות הרוכש במקרקעין, יתרה מכך זוהי עברה פלילית.

אם אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במקרקעין והבטחת זכויות רוכשים באזור מגוריכם, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה