אחד המקרים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבה הינו מקרה של תאונת דרכים במסגרתה כושר עבודתו של האזרח נפגע, במקרים אלה המוסד לביטוח לאומי יזכה את הנפגע בתאונה בקצבה חודשית שתשולם לו לכל היותר במהלך 90 הימים הראשונים לאחר התאונה.

תנאי הזכאות לנפגעי תאונות דרכים

להלן פרוט תנאי הזכאות לקבלת קבצת ביטוח לאומי תאונת דרכים :

  1. כל תושב ישראל שאירעה לו תאונת דרכים (בישראל או מחוץ לישראל) יהיה זכאי לקבל דמי תאונות דרכים ביטוח לאומי בעבור התקופה בה הוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו.

שיעור דמי התאונה ייקבע בהתאם לאופן עיסוקו של הנפגע:

  • במידה ומדובר בנפגע שהינו עובד שכיר או עצמאי הנפגע יהיה זכאי לקבל דמי תאונות דרכים ביטוח לאומי במידה והוא איננו מסוגל לעבוד בעבדתו או בעבודה דומה אחרת.
  • אדם מחוסר עבודה- יהיה זכאי לקבלת דמי תאונות דרכים ביטוח לאומי במידה והוא מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו.
  • עקרת בית- תהא זכאית לקבלת דמי תאונת דרכים במידה ואיננה מסוגלת לעבוד במשק בית בעקבות התאונה.
  1. קריטריון נוסף להכרה בנפגע לצורך קבלת דמי תאונת דרכים, על הנפגע חלה חובה לעבוד בדיקה רפואית בתוך 72 שעות מהרגע בו אירעה תאונת הדרכים בפועל. ישנם מקרים בהם פגיעות בעקבות התאונה נראות במועד מאוחר יותר, במקרים אלה יכיר המוסד לביטוח לאומי בתאונה במידה והנפגע ייבדק בתוך שבועיים ימים ממועד אירוע התאונה.

שיעור קצבת דמי תאונת דרכים

שיעור הקצבה מתחלק בהתאם לסוג הנפגע והכנסותיו החודשיות מעבודה, להלן פרוט אופן החלוקה:

  • עובדים שכירים- שיעור דמי תאונת דרכים של עובד שכיר יקבע לפי סך של- 75% משכרו של העובד בשנה שקדמה ליום התאונה, סכום זה יחולק ב-90 ומקסימום עד לתקרה של 1,094.63 ₪ ליום.
  • עובדים עצמאיים- שיעור דמי תאונת עבודה של עצמאי ייקבע לפי סך של- 75% מההכנסה המשולמת לדמי הביטוח ברבעון שקדם לתאונה, סכום זה יחולק ב-90 ומקסימום עד לתקרה של 1,094.63 ₪ ליום.
  • אדם שלא היה מועסק ביום תאונת הדרכים- שיעור דמי התאונה ייקבע לפי סך של- 25% מסכום הבסיס שנקבע בחודש ינואר בשנה שקדמה ליום התאונה, לסכום זה יש להוסיף את שיעור דמי עליית מדד החל מחודש ינואר עד ליום התאונה, לחלק ב-30 וסה"כ עד לתקרה של 72.98 ₪ ליום.

הגשת תביעה לדמי תאונת דרכים

על מנת שנפגע תאונה יוכל ליהנות מזכאותו מהמוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי תאונת דרכים על הנפגע להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונת דרכים לצורך קבלת דמי פגיעה. הנפגע ימלא טופס תביעה לתשלום דמי תאונה בתוך 90 ימים מיום בו אירעה תאונת הדרכים.

לכתב התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישור על היעדרות מהעבודה מהמעסיק וכן תלושי שכר או אישור המעיד על גובה השכר החודשי (לשכירים), תעודה רפואית חתומה על ידי הרופא מטפל.

אתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעה לדמי תאונת דרכים מביטוח לאומי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ