כל נכס מקרקעין אשר מועבר בין קרובי משפחה ובגין העברה תתקבל תמורה, אפילו אם מדובר בתמורה בשווה כסף או תמורה קטנה ביותר, לא תיחשב עסקת מתנה לפי חוק המקרקעין וחוק המתנה.

חוק המתנה

חוק המתנה, התשכ"ה- 1968 קובע כי קבלת מתנה הינה במקרים בהם הועבר נכס בהקניה שלא בתמורה, דבר המתנה יכול להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות שונות. העברת נכס ללא תמורה בין קרובי משפחה מהווה עסקה מאוד מוכרת בקרב שוק הנדל"ן בישראל, הענקת נכס מקרקעין במתנה יכול להיות מסיבות שונות כגון כוונה כנה להקניית מתנה, מתנה שנעשית עקב שיקולי מס במקרקעין וכדומה.

מס רכישה על דירה במתנה

במקרה של ביצועה העברת זכויות במקרקעין במתנה וללא תמורה זכאי מקבל המתנה לפטור חלקי מתשלום מס רכישה לפי חוק המקרקעין. שיעור המס הרכישה בהעברת  דירה ללא תמורה יעמוד על שליש מגובה מס הרכישה הרגיל הקבוע בחוק. על מנת להיות זכאי לפטור חלקי מתשלומי מס רכישה דירה במתנה על מקבל המתנה לקבל את המקרקעין במתנה כבהגדרתו בחוק במתנה, ועל מקבל המתנה להיות קרוב משפחה לנותן במתנה כהגדרת החוק.

אולי יעניין אותך לקרוא גם בנושא

מס רכישה מגרש

הגדרת "קרוב משפחה"

חוק המקרקעין קובע כי קרוב משפחה לצורכי מס רכישה יהיה אחד מאלה: בן/בת זוג של מקבל המתנה, הורה, צאצא, בן/בת זוג של צאצא, אח ואחות. רק המפורטים לעיל יהוו קרובי משפחה מדרגה ראשונה לפי חוק המקרקעין ורק עסקאות מקרקעין ללא תמורה שיבוצעו בין קרובים אלה יזכו לפטור של שליש משיעורי מס הרכישה הרגילים. חשוב לציין כי פירוש המונח "קרוב" שונה בין מס רכישה למס שבח.

פטור מלא מתשלום מס רכישה בהעברת דירה במתנה

חוק המקרקעין קובע כי ישנם שני מקרים במסגרתם יזכו מקבלי המתנה לפטור מלא מתשלומי מס רכישה או מס שבח. מדובר במקרים של העברת זכויות בין בני זוג המתגוררים יחד תחת קורת גג אחת או במקרים של העברת זכויות בין בני זוג אגב גירושין במסגרת הליך איזון המשאבים שביניהם.

דירה במתנה

חובת דיווח למיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר כי חלה חובת דיווח על ביצוע של כל עסקה במקרקעין לרשויות המס תוך 45 ימים מיום ביצוע העסקה. על המצדדים לעסקה למלא טופס הצהרה ולציין את סעיפי הפטורים המבוקשים על גבי טופס ההצרה לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר של רשות המיסים טפסים.

על הצדדים לציין מהו השווי הריאלי של הנכס המועבר במתנה ולבצע את חישוב המס, אופן חישוב  המס ייעשה תחילה לפי סכום המס המלא כאילו היה נמכר בשווה כסף ואז לחלק ב-3 על מנת להגיע לסכום של שליש.

תכנון מס

לפני ביצוע כל העברת זכויות במקרקעין במתנה או כל עסקת מקרקעין אחרת, ישנה חשיבות מכרעת לייעוץ עם עורך דין הבקיא בחוק מיסוי מקרקעין. אם אתם בעלים של יותר מנכס אחד ואתם מתכוונים להעביר דירה או חלק מדירה ללא תמורה לקרוב משפחה כבהגדרתו בחוק ובנוסף למכור את נכס המקרקעין הנוסף אשר בבעלותכם בפטור ממס שבח, סדר ביצוע העסקאות הינו קריטי ומכריע בכל הקשור למיסוי המקרקעין.

על מנת להימנע מטעויות קריטיות, אשר יגררו תשלומי מיסים מנופחים וכבדים, עליכם להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום המקרקעין

מכירת דירה שהקבלה במתנה

אדם שקיבל במתנה דירת מגורים או חלק ממנה ומעוניין למכור את הדירה וליהנות ממס שבח במקרקעין, יאלץ לדחות את מועד המכירה עד שתעבור תקופת הצינון הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין. תקופת הצינון הינה בין שנה אחת לארבע שנים בהתאם להוראות החוק.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה במקרקעין לרבות  בתשלומי מסים במקרים של העברת נכס מקרקעין ללא תמורה  באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס במקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה