דיני מכרזים

ניהול מכרזים כפוף לדיני מכרזים, החוק הקובע הינו חוק חובת המכרזים, לפיו כל רשות ציבורית החל מרגע חקיקת החוק (1992) מחויבת לערוך מכרז פומבי טרם ביצוע התקשרות חוזית עם הפרט. כתוצאה מהחוק הנ"ל כל הרשויות ממשלתיות, תאגידים חוקיים, קופות חולים ומשרדי ממשלה מחויבים לפרסם מכרז טרם התקשרותם בחוזים עם הציבור.

מטרות חוק המכרזים

מטרתם העיקרית של חקיקת דיני המכרזים נועדה לצורך יצירת אפשרות שווה לכלל הציבור לבצע התקשרות עם רשות ציבורית ולצורכי יעילות, כאשר נקודת המוצא הינה כי: " ערך השוויון מקדם את עיקרון ההגינות". רשות ציבורית הינה נאמן הציבור- מייצגת את הציבור, מכאן החשיבות הרבה בחובה למתן שוויון הזדמנויות לכלל הציבור להתקשר יחד עם הרשות.

עתירות נגד מכרזים ציבוריים

במקרים בהם הגופים הציבוריים המפורטים לעיל לא יעמדו בתנאים המפורטים בחוק חובת מכרזים, הציבור רשאי להגיש עתירות מנהליות לבית המשפט לעניינים מנהליים( בית משפט מחוזי) כנגד חוקיות המכרז. כל תביעה לפי דיני מכרזים עלולה להסתיים בסנקציה כספית מסוג: פיצויים לטובת הנפגע.

הקריטריונים לזכייה במכרז

דיני המכרזים קובעים כי חלה חובה על עורך המכרז לפרסם ולקבוע מראש מהן אמות המידה לפיהן יוכרע גורל המכרז, עורך המכרז מחויב לפרסם את אמות המידה על גבי מסמכי המכרז. הרשות תפרסם באופן פרטני את משקל הקריטריונים על מנת שהמציעים יוכלו לקחת את בחשבון את מכלול עובדות לצורך ההצעה במכרז.

פגמים במכרז

דיני מכרזים מפרטים בתקנות חובת מכרזים ארבעה סוגים של פגמים:

  • הצעה חסרה
  • הצעה מוטעית
  • הצעה המבוססת על הנחות לא נכונות
  • הצעה המבוססת על הבנה שגויה של נושא המכרז

במידה ויוגשו עתירות כנגד חוקיות המכרז בטענה של פגמים במכרז, ביהמ"ש יכריע האם מדובר בפגם מהותי או בפגם טכני. פגמים מהותיים יביאו לפסילת המכרז ופסיקת פיצויים לטובת נפגעי המכרז, ואילו פגמים טכניים לא חייבו פסילת המכרז.

עורך דין העוסק בדיני מכרזים

בכל התקשרות מול גופים ציבוריים במכרז יש צורך בהכרות ושליטה בעולם המכרזים בכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה במכרז, כל מכרז מחייב בדיקה מקיפה ומהירה טרם הגשת הצעה למכרז. ייעוץ עם עורך דין יסייע לכם בהכרח להגיש את המכרז בדרך הטובה והיעילה ביותר, ללא כל ליקויים אשר עלולים לפסול או לעכב את ההצעה. זכרו כי כל מכרז מוגבל בזמן ועליכם לעמוד בלוחות הזמנים על מנת להשתתף במכרז.

עורך הדין ידאג לבדוק את זכויותיכם ולייעץ לכם כיצד להגיש הצעה למכרז ו/או כיצד לפעול כנגד רשות מנהלית שפרסמה מכרז בלתי כשיר. ישנם מקרים קיצוניים בהם הופרה חובת מפרסם המכרז כאמור בדיני מכרזים, דאז עורך הדין ימליץ על הגשת עתירה מנהלית –תביעה כנגד הרשות בגין חוקיות המכרז. דבר שעלול להסתיים בפסיקת פיצויים לטובת נפגעי המכרז.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בדיני מכרזים באזור מגורכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה