שר המשפטים יהיה רשאי להסדיר בתקנות בית המשפט לענייני משפחה, את סדרי הדין והנוהג לפני בית המשפט לענייני משפחה .

הנושאים המוסדרים בחוק בית המשפט לענייני משפחה

חוק בתי המשפט לענייני משפחה  מסדיר מי הם השופטים שיכהנו בבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בשופטים אשר הוסמכו לכך על ידי שר המשפטים, שופטים אשר יש להם ידע וניסיון בתחום ענייני משפחה. חוק בית המשפט לענייני משפחה מגדיר מה ייחשבו סכסוכים שבתוך המשפחה וכדומה.

הגדרת המונח "ענייני משפחה"                                              

ענייני משפחה יכללו תביעות בין בני זוג בענייני מעמד אישי, תביעות אזרחיות בין אנשים שהינם משפחה ועיזבון. בן משפחה ייחשב לפי חוק בית המשפט: בן זוג, ידוע/ה בציבור, בן זוג לשעבר, ילד , ילד של בן זוג, הורים, הורי בן זוג, נכדים, הורי הורים (סבים), אחים, אחיות, אחים ואחיות של בן הזוג, הורים מאמצים ואפוטרופוסים.

אילו תביעות יוגשו בבית המשפט לענייני משפחה?

להלן רשימת תביעות אשר יוגשו לבית המשפט לענייני משפחה, לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה:

 • תביעות בענייני מעמד אישי, כגון: בין בני זוג, בין ידועים בציבור או בין בני זוג לשעבר.
 • תביעות למזונות אישה או קטינים.
 • תביעות למשמורת וחלוקת הסדרי ראייה של הקטינים.
 • תביעת אבהות או אמהות.
 • תבעה להשבת קטין חטוף.
 • תביעות לפי חוק גיל נישואין.
 • תביעות לפי חוק השמות.
 • תביעות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 • תביעות הקשורות או הנובעות מחוק הירושה.
 • תביעות הקשורות להתרת נישואין.
 • תביעות לפי חוק אימוץ ילדים.
 • הסכמים לנשיאת עוברים.
 • תביעות הקשורות לאלימות במשפחה.
 • תרומת ביציות.
 • תביעות לפי חוק הגנת עדים.

ערכאת ערעור על בית המשפט לענייני משפחה

על החלטה או פסק דין של שופט בית המשפט לענייני משפחה יש להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שהוא הערכאה המוסמכת לדון הערעורים על החלטות ופסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה. בשונה מערעור רגיל המוגש לבית המשפט המחוזי בענייני משפחה הערעור יידון בפני דיין יחיד, לבית המשפט של הערעור ישנן אותן הסמכויות של בית המשפט לענייני משפחה, כגון: שמיעת עדים מחדש, הבאת ראיות וכדומה.

עניינים מיוחדים בבית המשפט לענייני משפחה

ככל כל הדיונים של בית המשפט לענייני משפחה יהיו חסויים ולא יפורסמו שמות הצדדים להליך. הדיונים יתקיימו בדלתיים סגורות ומי שלא קשור לדיון לא יוכל להיות נוכח בדיון, אלא בהסכמת שני הצדדים לכך בתחילת הדיון. בית המשפט לענייני משפחה רשאי לסטות מדיני הראיות הרגילים והמקובלים בבתי המשפט השונים לצורך ברור האמת. בית המשפט לענייני משפחה יידון בלי כל קשר לסכום התביעה, גם אם סכום התביעה חורג מסמכות בתי המשפט השלום המקבלים לבית המשפט לענייני משפחה.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בענייני משפחה והמעמד האישי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה