התנאים לקבלת ביטוח לאומי קצבת זקנה

 1. על המבוטח להגיע לגיל הפרישה.
 2. קצבת הזקנה נקבעת על פי הכנסות של המבוטח, מדובר בהכנסות שהן לא פנסיה מביטוח לאומי.
 3. תקופת אכשרה עומדת על 60 חודשי ביטוח.
 4. תשלום דמי הביטוח הלאומי כדין עד הגעה לגיל הפרישה: כל אזרחי מדינת ישראל מחויבים לשאת בתשלום דמי הביטוח הלאומי חודש בחודשו, למעט נשים: גרושות, אלמנות, רווקות שעלו לישראל בגיל 55 שנים ומעלה, עגונות, נשים נשואות עקרות בית וכדומה.

כיצד להגיש תביעה לקצבת זקנה?

לצורך קבלת קצבה מביטוח לאומי על המבוטח להגיש תביעה כחודש לפני הגעתו של מבוטח לגיל פרישה. על התובע למלא טופס תביעה לקצבת זקנה ולצרף לטופס התביעה מסמכים המעידים על הכנסות התובע, חוזה שכירות, ריביות דיווידנדים, מסמכים המעידים על כל הכנסה מכל מן וסוג שהוא ומסמכים נוספים המעידים על מצבו של התובע. ניתן לקרוא ברחבה אודות המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה באתר של המוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה.

במידה ומבוטח מגיש תביעה לביטוח לאומי תשלומים קבלת זקנה באיחור לאחר גיל הפרישה יכל התובע לקבל החזרי תשלום קצבת זקנה רטרואקטיביים. תובע שתביעתו נדחתה רשאי לפנות בתוך 6 חודשים לוועדת התביעות שתדון בהחלטת הדחייה. וועדת הערעור הינה שלב מקדים וראשוני לערעור לאחר מכן ניתן להגיש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה.

מהן תוספות לקצבת זקנה?

ישנם מספר תוספות לתשלומי ביטוח לאומי קצבת זקנה:

תוספות תלויים: תוספת תשלום המשולמת בעבור כל בן/ת זוג של מקבל הקצבה אשר אינם זכאים לקבל בעבור עצמם קצבת זקנה גם עבור שני הילדים הראשונים של הזכאי לקבלת קצבת זקנה.

 • תוספת בן זוג: תוספת המשולמת עבור בן הזוג הנשוי של מקבלת הקצבה, בתנאי שבני הזוג יהיו נשואים לפחות שנה אחת ובתנאי שלבעל ימלאו לפחות 70 שנה או 50 שנה כנגד עמידה בזכאות לפי מבחן ההכנסות.
 • תוספת בת זוג: תוספת תשלום המשולמת לאשתו של מקבל הקצבה, בתנאי שבני הזוג נשואים לפחות שנה או שיש להם ילד משותף, מלאו לאישה לפחות 45 שנים או שהאישה מגדלת את הילד של הזכאי, האישה הגיע לגיל זכאות לקצבת זקנה או שהיא עומדת במבחן ההכנסות.
 • תוספת ילד: תוספת תשלום המשולמת עבור הילד/ה של מקבל הקצבה, לעניין זה ייחשב ילד גם חורג או מאומץ שטרם מלאו לו 18 שנים, במידה ומלאו לו 18 שנים התוספת תשלום אם הוא אחד מאלה: טרם סיים את לימודיו התיכוניים, משרת בצבא, מתנדב בשירות לאומי או עתודאי.
 • תוספת בעבור וותק: מדובר בתוספת קצבה העומדת על שיעור של 2% מהקצבה והיא משולמת בעבור כל שנת ביטוח מעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות, התוספת הינה עד לתקרה של 50% מגובה הקצבה.
 • תוספת בעבור דחיית קצבה: מדובר בתוספת קצבה בשיעור של 5% והיא משולמת במקרים בהם הזכאות לקבלת קצבת זקנה נדחתה עקב קיום הכנסה מעבודה או במידה והקצבה נמוכה מאוד ולכן המבוטח בוחר לוותר עליה. התוספת הינה בעבור כל שנת דחייה.

קצבת זקנה מיוחדת

קצבת זקנה מיוחדת תשולם במקרים הבאים:

 1. לתושב ישראל ללא ביטוח זקנה וללא זכאות לקבלת קצבת זקנה, בשל העובדה שהוא עלה לישראל אחרי גיל 60-60, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת.
 2. במקרה של תושב חוזר שלא השלים את תקופת האכשרה כמפורט לעיל אבל הוא מוכר כתושב ישראל, יוכל אותו תושב לקבל בתנאים מסוימים גמלה מיוחדת.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בהגשת תביעות לקצבת זקנה בביטוח לאומי באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה