בלשכת רישום המקרקעין מתבצעות כל העסקאות, הפעולות, העברות הבעלות, הרישומים, הערות אזהרה, רישום עיקולים, זיקות הנאה וכדומה. ניתן להנפיק בלשכת רישום המקרקעין נסח טאבו המהווה מעין תעודת הזהות של כל נכס הרשום כדין בטאבו.

נסח טאבו

נסח טאבו הינו האמצעי לבדיקת הזכויות והמצב המשפטי של נכס מקרקעין הרשום בטאבו. נסח טאבו מהווה בדיקת בעלות על דירה ובאופן כללי לצורך ביצוע בדיקת דירה לפני קניה, על הרוכש לבדוק האם הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין, מי הבעלים הרשומים של הנכס, מה סוג הזכויות של הבעלים הרשומים של הנכס, האם יש שעבודים על הנכס, עיקולים או הערות לגבי הנכס.

בדיקת רישום דירה בטאבו הינה הבדיקה המקדמית החשובה ביותר לפני ביצוע כל עסקת מקרקעין הרשום בטאבו.

כיצד מבצעים בדיקת רישום בטאבו?

בדיקת נכס בטאבו יכלה להתבצע באחת מן הדרכים הבאות:

  1. הנפקת טופס מקוון ממאגרי לשכת רישום המקרקעין, באתר האינטרנט של משרד המשפטים.
  2. הנפקת נסח טאבו על ידי הגעה פיזית ללשכת רישום המקרקעין בה מתנהל רישום הנכס.
  3. ניתן להזמין נסח טאבו בדואר ישראל.
  4. הזמנת נסח טאבו מקו מנחה.

על מנת להנפיק נסח טאבו על המזמין להצטייד במספר גוש וחלקה של הנכס.

לנוחיותכם מידע נוסף על איתור נסח טאבו ורישום הערת אזהרה בטאבו .

אישור זכויות במנהל מקרקעי ישראל

לא כל הקרקעות והדירות רשומות בלשכת רישום המקרקעין, דירות וקרקעות שאינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין רשומות במנהל מקרקעי ישראל. בסוג נכסים אלה לא ניתן לערוך בדיקת טאבו, רק בעלי הזכויות יקבלו לידיהם אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.

משמעות רישום בטאבו בעסקאות מקרקעין

כל עסקה במקרקעין חייבת להסתיים ברישום העסקה בלשכת רישום המקרקעין- "טאבו". רישום העסקה בטאבו הינו צעד לרישום העסקה והנכס על שמם של הרוכשים. רישום נכס בטאבו ייעשה לאחר חתימת הצדדים על הסכם מכר בכתב, דרישת הכתב הינה דרישה מחייבת לפי חוק המקרקעין.

ללא הסכם מכר בכתב עסקת המכר לא תחשב כקיימת ולא יהיה לה כל תוקף משפטי מחייב. הרישום בטאבו הינו מחייב כולי עלמא והוא ייעשה על סמך חוזה מכר ומסמכים נוספים שיש להציג בלשכת רישום המקרקעין במועד רישום העסקה בפועל.

מחפשים שירותי עורך דין שמתמחה בעסקאות מקרקעין באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

 

 

מוזמנים לפנות בכל שאלה