קביעת דרגת נכות

לאחר שמבוטח מגיש תביעה בפני המוסד לביטוח לאומי להכרה בנכותו יוזמן התובע לוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, תפקידה של הוועדה הרפואית הינו: לקבוע את דרגת הנכות של אדם לפי רשימת ליקויים רפואיים המוגדרים בתקנות המוסד לביטוח לאומי. מדובר ברשימה מסודרת אשר מפרטת לצד כל ליקוי רפואי את שיעור אחוזי הנכות שיש לקבוע בגין אותו ליקוי רפואי.

נכות זמנית

נכות זמנית נקבעת במקרים בהם הוועדה הרפואית התרשמה כי מצבו הרפואי של התובע אינו קבוע ועלול להשתנות עם הזמן. במקרים אלה תיקבע לתובע נכות זמנית לזמן מוגבל, בתום התקופה ייאלץ התובע לעבור וועדה רפואית נוספת על מנת לבחון את שיעור נכותו ואת מצבו הרפואי מחדש, בהתאם לממצאים תיקבע הוועדה הרפואית האם יש להאריך את תקופת נכותו הזמנית של הנכה או שתיקבע בעניינו של המבוטח נכות צמיתה.

נכות לצמיתות

במקרים אלה נקבעה על ידי הוועדה הרפואית כי מצבו הרפואי של המבוטח הינו בלתי הפיך ולא ניתן לשיפור, לכן במקרים אלה תיקבע הוועדה הרפואית נכות צמיתה קבועה לאותו מבוטח. קבצת נכות הצמיתה תשולם בהתאם לשיעורי נכות הצמיתה אשר נקבעו למבוטח.

דוגמא לחישוב שיעורי אחוזי נכות

להלן דוגמא כיצד יחושבו שיעורי אחוזי נכות של נכה במקרים בהם יש לנכה יותר מליקוי רפואי אחד: במידה ונקבעו לנכה 20% נכות עבור ליקויים בגב ועוד 10% נכות בגין ליקוי ביד, החישוב המשוכלל יהיה 20% (בגין הגב) מתוך 100% + 8% בגין הליקוי ביד (הנכות ביד תחושב מתוך 80% שנותרו לאחר החישוב של הגב), סה"כ יקבעו 28% נכות במקרה זה.

שיעורי הקצבה החודשית

נכה שנקבעה בעניינו נכות מלאה (החל מ-75% ) זכאי לקבצה חודשית בגובה של 2,342 ₪ בחודש, נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 74% נכות תשולם לנכה קצבה חודשית חלקית בסך של 1733 ₪ בחודש, דרגת נכות חלקית בשיעור של 65% תזכה את הנתבע בקצבה חודשית חלקית בשיעור של 1522 ₪ בחודש ודרגת נכות בשיעור של 60 תזכה את הנתבע בקצבת נכות חלקית בשיעור של 1405 ₪.

דרגת נכות נמוכה מ 10 אחוז נכות אינה מזכה בתשלום או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי גם במקרים של נכות צמיתה.

למידע נוסף על טבלת אחוזי הנכות של ביטוח לאומי

התנאים לקבלת קצבת נכות

על מנת להיות זכאי לקצבת נכות על התובע לעמוד בתנאים הבאים:

  • להיות תושב ישראל.
  • על התובע להיות בן 18 עד גיל פרישה.
  • הכנסת התובע צריכה להיות נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע או מ-45% מהשכר הממוצע בהתאם לסוג הליקוי.
  • נקבע על ידי הוועדה הרפואית כי התובע זכאי לנכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או 40% , אם לאחד מן הליקויים נקבעה דרגת נכות של 25% לפחות .
  • במידה ונקבע כי עקב הנכות התובע לא מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר פחתה ב-50% לפחות ונקבעה לו דרגת נכות בשיעורים של 60 עד 100 אחוז נכות .

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בתביעות נכות כללית באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה