באמצעות פוליסת הביטוח המבוטח מבטיח לעצמו סיוע כלכלי במידה וחס וחלילה יגיע למצב של אובדן כושר עבודה ולא יוכל לעבוד במשלח ידיו. פוליסת הביטוח תוכל להבטיח כי פרנסתו של המבוטח לא תיפגע בתקופה זאת.

מטרת הגמלה לאובדן כושר עבודה

גמלת אובדן כושר עבודה נועדה להבטיח כי למבוטח תהא הכנסה חודשית במקרה שיאבד את כושר עבודתו בעקבות אירוע של מחלה או תאונה. הגמלה תשולם בהתאם לסוג אובדן כושר העבודה שנקבע למבוטח: אובדן כושר עבודה קבוע או זמני, הגמלה נועדה להחליף את ההכנסה של העובד ממקום עבודתו.

פוליסות להבטחת זכויות ביטוח אובדן כושר עבודה

לכל חברת ביטוח יש פוליסה עצמאית משלה, לכל חברת ביטוח תנאים שונים, הגדרות שונות והיקף כיסויים שונים. הבסיס של המונח אובדן כושר עבודה הינו אובדן כושר העבודה לעסוק בכל עיסוק שהוא.

במקרים בהם עובד איבד כ-75% לפחות מכושר עבודתו הדבר ייחשב אובדן כושר עבודה מלא. במקרים בהם עובד איבד פחות מ-75% מכושר עבודתו יחשב הדבר כאובדן כושר עבודה זמני. יש לציין כי ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי אצל חברות הביטוח אינו קשור ואינו נוגד את אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי.

סוגי ביטוחים לאובדן כושר עבודה

מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה יכול לרכוש את פוליסת הביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים, פוליסת ביטוח תאונות אישיות או בפוליסת ביטוח החיים. פוליסות אובדן כושר עבודה ירכשו בנוסף לביטוח המגיע לעובדים מביטוח לאומי אובדן כושר עבודה.

תקופת המתנה

התקופה הראשונה לאובדן כושר עבודה איננה מבוטחת בפוליסת הביטוח, כל חברת ביטוח מגדירה בפוליסת הביטוח שלה תקופה המתנה שונה. יש לשים לב כי תקופת ההמתנה עשויה להיות החל ממספר ימים ועד שלושה חודשים, בתוספת תשלום ניתן יהיה לקצר את תקופת ימי ההמתנה.

משמעות ההגדרה בפוליסה

כל פוליסת ביטוח מקנה זכויות שונות ומגדירה באופן שונה מקרה ביטוחי של אובדן כושר עבודה. יש להבחין האם מדובר בביטוח מקצועי של אובדן כושר, המשולם אך ורק במקרים בהם העובד לא יוכל לעסוק באותו מקצוע בעקבות אירוע המחלה או התאונה, במקרים אלה העובד אולי יוכל לעסוק במקצוע אחר ולכן לא תשולם גמלה על ידי חברת הביטוח.

מימוש הזכות

על מנת שמבוטח יוכל לממש את זכותו לקבלת תשלומי אובדן כושר עבודה, על המבוטח להגיש תביעה לחברת הביטוח להכרה באובדן כושר עבודה, המכונה "הודעה על מקרה ביטוח". להודעה על מקרה ביטוח יש לצרף מסמכים רפואיים התומכים בבקשה, המבוטח יזומן לוועדות רפואיות ובדיקות רפואיות מטעם חברת הביטוח עד להכרעה סופית בבקשתו.

גובה הגמלה החודשית

סכום התגמול החודשי אשר ישולם לכל עובד במקרה של אובדן כושר עבודה הינו אחוז מסוים מההכנסה החודשית הממוצעת של העובד בתקופה שקדמה למקרה ביטוח או כל סכום המפורט בפוליסת הביטוח, הנמוך מבין השניים הוא הקובע.

תשלומי מיסים עבור גמלת אובדן כושר עבודה

כל תשלום שיתקבל על ידי חברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה ייחשב שכר של המבוטח לפי פקודת מס הכנסה, אך למרות זאת קובעת פקודת מס הכנסה שגמלה בגין אובדן כושר עבודה הינה פטורה מתשלומי מס.

למאמר נוסף בנושא

תביעות ביטוח לאומי

עורך דין העוסק בזכויות ביטוח אובדן כושר עבודה

על מנת שתוכלו למצות את כל הזכויות המגיעות לכם לפי פוליסת הביטוח ועל מנת להתכונן לבדיקות ולוועדות של חברות הביטוח במקרה של בקשה להכיר במקרה ביטוח, או במקרה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם לאובדן כושר עבודה מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בענייני ביטוח. עורך הדין יבדוק האם מגיעים לכם כספים מחברות הביטוח, במידה וימצאו כספים כאלה ואחרים עורך הדין ידאג למצות את מלוא זכויותיכם מול חברות הביטוח עד לקבלת הגמלה החודשית המיוחלת.

זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה בביטוחי אובדן כושר עבודה באזור מגוריכם? השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס המקוון שבאתר ואנו נקשר ביניכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות!

ייעוץ טלפוני
2,000 ש"ח + מע"מ