כל חברה מחויבת לשלם אגרה שנתית גם אם היא לא פעילה באותה השנה. עבור חברות קיימות ניתן לבצע תשלומי אגרה שנתית לרשם החברות באמצעות אתר האינטרנט של רשם החברות על ידי הזנת פרטי כרטיס אשראי, בסיום התשלום ניתן להדפיס אישור רשם החברות על התשלום המקוון. להרחבה בנושא תשלום אגרות באופן מקוון ניתן להיכנס לרשם החברות כתובת אינטרנט.

על מי מוטלת חובת תשלום אגרת רשם החברות?

חיוב רשם החברות אגרות שנתיות יחול על כל חברה רשומה במרשם החברות גם אם מדובר בחברה פעילה וגם אם מדובר בחברה המצויה בהליכי פירוק חברה. לפי הדין כל עוד לא הוטל "צו חיסול" על החברה היא עדיין נחשבת אישיות משפטית חיה ועליה לשאת בתשלומי אגרה לרשם החברות, במילים אחרות כל עוד חברה איננה פעילה ואיננה פועלת לצורך פירוקה הסופי תמשיך החברה לשאת בחיוב אגרות רשם החברות.

על מנת לצפות בטבלת רשם החברות אגרה ניתן להיכנס לכתובת רשם החברות באתר המקוון של רשות התאגידים, לנוחיותכם מצורף קיצור רשות התאגידים טבלת אגרות.

הפסקת תשלום לרשם החברות

ישנם מקרים בהם ניתן להפסיק לשלם לרשם החברות אגרה שנתית ואילו הם מקרים של פירוק חברה. בהליך של פרוק חברה ניתן להגיש בקשה לביטול תשלום רשם החברות אגרה גם באופן רטרואקטיבי בגין אותם שנים בהם החברה לא הייתה פעילה. חברות אשר מפסיקות את פעילותן ימשיכו לקבל דרישת תשלום לרשם החברות עבור האגרה השנתית וכך יצברו חובות בסכומים גבוהים בגין אי תשלום אגרה.

אין להתעלם מהודעות תשלום אגרות רשם החברות בשל העובדה שכל חברה רשומה מחויבת לפי חוק החברות בתשלום אגרת רשם החברות בכל שנה ללא כל קשר באם החברה הייתה פעילה באותה שנה ובאם לא. חברה שתצבור חובות בגין אי תשלום אגרת רשם החברות תגרם לכך שחובות אלה עלולים להיות מוטלים על הדירקטורים הרשומים של החברה באופן אישי.

הסנקציה בגין אי תשלום אגרת חברות

חברה שלא תעמוד בתשלום אגרת רשם החברות תפר את חוק החברות, כתוצאה מהפרת החוק לרשם החברות תעמוד הסמכות להטיל על החברה המפרה "עיצום כספי" המהווה קנס כספי בסכום כסף נכבד, במקרה של אי תשלום העיצום הכספי החברה תחויב בהוצאות נוספות של תשלומי הפרשי הצמדה וריבית.

חברה שלא תעמוד בתשלומים רשם החברות לרבות תשלומי העיצום הכספי עלולה למצוא את עצמה במצב בו רשאי רשם החברות להטיל את העיצום הכספי באופן אישי על הדירקטור הרשום של החברה במרשמי רשם החברות, לכן על בעלי החברה להקפיד על רשם החברות תשלום אגרה בכדי להימנע מסנקציות וחיובם האישי של הדירקטורים.

הפעולות הנדרשות לקבלת פטור תשלומי אגרה

על מנת לקבל פטור רשם החברות תשלומים על נציגי החברה להציג בפני רשם החברות: אישור מס הכנסה המעיד כי החברה לא פתחה תיק ברשות המיסים לאחר המועד בו הפסיקה את פעילותה או אישור כי החברה סגרה את התיק, בנוסף יש להמציא אישר מס ערך מוסף כי החברה לא רשומה כחייבת במס, כמו כן החברה תמציא תצהיר דירקטורים המכהנים בחברה במסגרתו הדירקטורים יצהירו על התאריך המדויק בו החברה הפסיקה את פעילותה.

ישנם מקרים בהם חברה תאלץ להמציא אישור מטעם רואה החשבון של החברה כי החברה הפסיקה את פעילותה בתאריך הנקוב לרוב מדובר במקרים בהם חברה איננה פעילה אבל התיק במס הכנסה עדיין פעיל.

אם צברתם חובות לרשם החברות, האם חברתכם איננה פעילה ואתם זקוקים לשירותי עורך דין שמתמחה תשלומי אגרת רשם החברות, השאירו את פרטי הקשר שלכם בטופס שבאתר ואנו נקשר בינכם לבין טובי עורכי הדין במהירות וללא התחייבות.

מוזמנים לפנות בכל שאלה